- Mötet visade att alla verkligen är måna om att arbetskraftsförsörjningen till jord- och skogsbruket ska fungera, och det är en riktigt bra utgångspunkt, säger Anna Karin Hatt, vd på LRF.

De båda ministrarna Eva Nordmark och Jennie Nilsson var eniga om att det är strategiskt viktigt att lösa situationen så att arbetskraft kommer på plats och produktion kan genomföras. Det handlar både om att få hit säsongsarbetskraft och att lyckas matcha inom Sverige.

- Vi pratade både om jordbrukets och skogsbrukets behov, och tillsammans med Gröna Arbetsgivarna vill vi i LRF så klart att det ska vara möjligt för utländska säsongsarbetare att kunna komma till Sverige både för att jobba i jordbruket och skogsbruket.

Ministermöte om gränspassage

En av frågorna som diskuterades handlar om att det är svårt för säsongsarbetskraft till livsmedelsproduktionen att resa till Sverige. I förra veckan beslutade regeringen att arbetskraft till jordbruket ska släppas in i Sverige, eftersom den anses samhällsviktig, men många kommer med bil från länder utanför EU och har svårt att ta sig över nationsgränser på vägen hit, till exempel för att ta sig igenom Polen till färjorna till Sverige.

- Landsbygdsministern lovade ta frågan om gränspassage med sig till sin polska ministerkollega. Det är bra att landsbygdsministern även ska trycka på i den här specifika frågan.

Viktigt med rutin i företagen

Mötet visade också att det finns förståelse för att det behövs en viss mängd rutinerad säsongspersonal i företagen för att arbetet ska fungera, att alla kan inte vara nya.

- Alla verkar förstå att det inte kan vara hur många orutinerade på en arbetsplats som helst som ska nyintroduceras och läras upp från grunden, då faller det. Det behövs en bas av kunnig, inkörd ordinarie personal för att de ska kunna vara med och introducera de nya, samtidigt som produktionen kan fungera. Med den bakgrundsförståelsen har jag goda förhoppningar om att vi ska kunna fortsätta vara konstruktiva och hitta lösningar tillsammans.

Ministerns två uppmaningar till företagarna

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsministern skickade med två konkreta uppmaningar till de företagare som har ett behov av arbetskraft.

- Det första är att inte vänta för länge med att skaffa sig en plan B, om man normalt har mycket utländsk säsongsarbetskraft men inte vet om alla nu kommer kunna ta sig hit. Man kan alltid påbörja en rekrytering av inhemsk arbetskraft och avbryta den, om det visar sig att den ordinarie personal visar sig kunna komma. Den andra uppmaningen är att alla arbetsgivare som har behov av att få hjälp med att hitta arbetskraft bör anmäla det behovet till Arbetsförmedlingen, via Platsbanken eller sajten Gröna Jobb.se. Annars är det svårt att få hjälp med den matchning som Arbetsförmedlingen nu vill hjälpa till med, berättar Anna Karin Hatt.

Regeringen har lovat att återkoppla i de frågor som diskuterades.

LYSSNA PÅ SR: "Mina sex ukrainska säsongsarbetare är arbetsledare. Utan dem hade jag inte kunnat anställa 50 personer från närområdet"