Hälften av LRFs branscher anger arbetskraft som den mest akuta frågan, LRF Häst är en av dem.

LRF Häst

Mest akuta frågan:
Tillgången på arbetskraft, och ytterligare inskränkning av människors rörelsefrihet, är naturligtvis orosmoment för hästsektorn som redan är hårt drabbad av situationen.

Så jobbar vi med frågorna:
Hästdelegationen sammanträder med täta intervaller för att stämma av läget och för att hitta sätt att stötta hästföretagarna i vardagen. Analyser av föreslagna företagspaket, omsorgsgruppernas närvaro och tips och råd för krissituationer är andra sätt att stötta företagarna. Läs mer här

Läs också LRF Hästs ordförande Lotta Folkesson reflektioner om pandemin

Miljontals plantor väntar på att sättas i marken.

LRF Skogsägarna

Mest akuta frågan
Arbetskraft med tanke på att miljontals trädplantorna ska planteras och där utländsk arbetskraft har varit viktig. En vikande efterfråga från byggsektorn minskar efterfråga på virke, samtidigt måste vi avverka stora mängder skog som är skadad av granbarkborrar. Samt att skogsindustrin klassas som samhällsviktig verksamhet, det är ju från skogen vi exempelvis får toapappret, hygienartiklar, munskydd och förpackningar. Dessutom kommer mycket av bioenergin och grön el från skogen.

Så jobbar vi med frågan
Gemensamt i LRF har vi kontakter med departement och myndigheter om att få tillgång till utländsk arbetskraft. Dessutom jobbar vi med att få permitterad svensk personal att via gronajobb.se hitta ett nytt jobb inom skogsnäringen. Samverkar med myndigheter och departement för en effektiv bekämpning av granbarkborre samt att lyfta frågor kopplade till omhändertagande av granbarkborreskadat virke, exempelvis terminaler och andra logistiklösningar.

Viktigt att arbetet fungerar i hela ledet.

LRF Kött

Mest akuta frågan:
Hur man ska hantera eventuella Covid 19-utbrott på gårdsnivå, vare sig det gäller lantbrukarna själva eller medarbetare eller deras barn så att barnomsorgen fungerar.
En annan viktig fråga är huruvida hantera eventuella avbrott i transportkedjan mellan gård och leverantör eller kund med insatsvaror eller leveranser av djur. Detta gäller om skolorna stänger

Så jobbar vi med frågorna:
LRF jobbar med att hålla ihop branschen genom täta dialoger internt och externt med de som berörs från jord till bord. 

Viktigt att insatsvaror som bränsle och reservdelar levereras till gårdarna..

LRF Växtodling

Mest akuta frågan:
Att försäljning av gammal skörd kan göras enligt plan, att förnödenheter såsom insatsvaror, bränsle och reservdelar levereras till gårdarna. Men framförallt att man håller sig frisk, enskilda sjukdomsfall kan slå hårt på mindre företag där man är själv eller har få anställda. Än så länge verkar verksamheten på gårdarna rulla på som vanligt.

Så jobbar vi med frågorna:
Vi har veckovisa möten internt inom LRF och externt med hela branschen för att hålla koll på utvecklingen och ge de inspel vi får från växtodlarna och förtroendevalda.

Sverige är ett flera EU-länder som har akut brist på säsongsarbetskraft. 

LRF Trädgård

Mest akuta frågan:
Tillgången på säsongsarbetskraft.

Hur jobbar ni med frågorna?
LRF och LRF Trädgård arbetar på två fronter. Dels har vi en tät dialog med myndigheter och departement om det är möjligt att få till lättnader för arbetskraft från tredje land och inom EU att komma till Sverige. Dels uppmanar vi våra medlemmar att lägga ut jobbannonser på gronajobb.se eller kontakta jobbcoacherna på Mer mat fler jobb för att få hjälp med detta.
LRF Trädgård skickar ut nyhetsbrev varje torsdag för att hålla medlemmarna uppdaterade. Vi tar också emot mycket samtal från medlemmarna.

LRF Entreprenad

Mest akuta frågan:
Arbetskraftsfrågan, framför allt vad gäller skogsplantering. 

Hur jobbar ni med frågorna?
Vi har tagit fram checklistor för dig som har arbetsgivaransvar för utländsk arbetskraft. Dessutom gör vi inspel till LRFs stora möten med näringsdepartementet. Läs mer här

Mjölkbilen måste rulla.

LRF Mjölk

Mest akuta frågan:
Säkerställa personal på mejerierna, till transporterna och ute på mjölkgårdarna. En annan del är att få fram tillräckligt med förpackningsmaterial till dagligvaruhandeln.

Hur jobbar ni med frågorna?
Mjölksektorn har löpande avstämningar med bland annat berörda myndigheter, LRF, livsmedelssektorn och naturligtvis internt för att stämma av dessa frågor.

LRF Lokal mat och dryck har fått de stora matkedjorna att förenkla sina leveranskriterier för mindre producenter.

LRF Lokal mat och dryck

Mest akuta frågan:
Att få Systembolaget och de stora matvarukedjorna att förenkla reglerna så att de småskaliga producenterna får en plats i butikerna.

Hur jobbar ni med frågan?
Vi har bland annat skrivit en debattartikel som fått de stora matkedjorna att förenkla sina leveranskriterier för mindre producenter. Läs mer här.
Även Systembolaget backade, efter massia protester, från sitt förslag att stänga möjligheten att beställa från lokala producenter.