Covid-19-pandemin har lagt ett mörkt täcke över Sveriges naturturism eftersom människor reser och umgås mindre. Men samarbetsorganisationerna bakom ett nyproducerat material som riktar sig till markägare och turistföretagare hoppas att covid-19-krisen kan öppna för nya preferenser och mer turism i Sveriges natur:

- Med Turism på annans mark lägger vi grunden för en utveckling av hållbar turism i Sverige efter corona, som baseras på hållbarhet och respekt för varandras verksamheter.

När en bra relation mellan markägare och turistföretag byggts upp ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

Viktigt med skriftliga avtal

- För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen, säger samarbetsorganisationerna bakom Turism på annans mark.

De senaste åren har det pågått planering och igångsättande av naturturism-projekt runt om i landet. Dessa ska ge intäkter till samhället, skapa livskvalitet för lokalbefolkning, bidra till bättre hälsa och göra så att besökare kan bli ambassadörer för svensk naturturism. I dessa sammanhang förekommer bland annat leddragningar, både att gamla leder rustas upp och att nya byggs. Detta påverkar en rad markägare och andra näringar. Det är i sådana sammanhang Turism på annans mark kan bidra med spelregler för att undvika konflikter och överexploatering.  

Samarbeten skapar hållbarhet

Samarbeten är också viktiga för att undvika nedsliten och skadad natur, så kallad hyperturism. Med rätt målsättning är det möjligt att verka med respekt för naturen. En tydlig rekommendation i Turism på annans mark är att alla naturturismföretag gör en hållbarhetsanalys av sin verksamhet.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturistföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. 

- Vi är jätteglad att ha en färdig vägledning efter flera års samarbete för naturturismen på den svenska landsbygden. Den blir till stor hjälp för turistföretagare och markägare som vill skapa hållbar turism som bägge parter är nöjda med, säger samarbetsorganisationerna.

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Annika Fredriksson, ordförande Naturturistföretagen
Gunnar Palme, ordförande Sveriges Jordägareförbund
Charlotte Blum, ordförande Visit Dalarna

Material:

Vägledningen Turism på annans mark

Avtalsmallar kopplade till Turism på annans mark

Kontakt för mer frågor:

Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Galant, 070-638 95 58

Naturturistföretagen, Annika Fredriksson, 070-512 23 46

Sveriges Jordägareförbund, Anders Grahn, 070-33 99 252

Visit Dalarna, Ulf Backéus, 010-600 29 33

Projektet Turism på annans mark finansieras av Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Tillväxtverket och Region Dalarna