Coronarestriktionerna på transportsidan ställer till med olika problem. Svenska grisproducenter, som är beroende av färsk sperma vid rätt tidpunkt för att kunna upprätthålla grisproduktionen riskerar att drabbas under den pågående krisen.

— I dag försöker man lösa problemet leverans för leverans, men det är ohållbart i längden. Kan vi inte garantera leveranserna av färska semindoser kan det bli ödesdigert för till exempel norra Sverige, som har en liten grisproduktion och där både handeln och förädlingen är beroende av att få jämna leveranser. Det känns bra att infrastrukturminister Tomas Eneroth i går gav besked om att staten nu ska upphandla flyglinjer för samhällsviktiga transporter, men nu behöver vi få garantier för att semindoserna ska prioriteras och få plats på flygen så att de kan nå grisuppfödare i Norrland och på Gotland och vissa delar av Småland, säger LRFs vd Anna Karin Hatt som diskuterar med näringsdepartementet just nu.

Covid-19 har förvärrat skogsskadorna

En annan allvarlig fråga är de mängder av barkborreskadad skog som måste transporteras ut ur skogen om inte spridningen ska ske okontrollerat. Den svenska skogen har sedan förra året lidit av stora angrepp av granbarkborre. Det är väl känt av Näringsdepartementet men på grund av Covid-19 och dess effekter har läget förvärrats och kan komma att förvärras ytterligare.

På grund av den ekonomiska krisen går nu efterfrågan på virke för export ned. Samtidigt måste det barkborreangripna virket ut ur skogen, dels för att stoppa angreppen och spridningen av granbarkborren som samhällsekonomiskt kan bli ett mycket stort och långvarigt problem för både skogsnäringen och svensk exportförmåga, men också för att rädda de värden som går att rädda ur det redan angripna virket. Men tills virket behövs behöver det kunna lagras tills marknaden för småhusbyggandet återhämtar sig.

"Aktivera aktörerna"

— De senaste årens omfattande storm- och brandskador i skogen har gjort att det finns upparbetade och välfungerande modeller för hur situationen bör lösas. Olika aktörer måste aktiveras och ha en hög beredskap för att snabbt kunna ge de tillstånd som krävs för att man ska kunna uppföra virkesterminaler för mellanlagring av virke, och om läget förvärras också har beredskap för att ge någon form av lagringsersättning, säger Anna Karin Hatt med adress till regeringen.

LÄS MER: 11 miljoner kubikmeter skog har dött på två år - lika mycket som de tidigare 67 åren

LÄS MER: Svensk gris har minskat klimatavtrycket med 22 %