Olle Kindberg, ordförande i Swedish Warmblood, hur kommer det sig att ni har valt att gå med i LRF?
- Under en längre tid har styrelsen i SWB diskuterat om att ansöka om medlemskap i LRF Häst. Alltfler frågor har aktualiserats där vi vill vara med och påverka. LRF Häst är ett forum där vi kan samla hästnäringens krafter, och där vi tror att SWB kan spela en roll. Exempel på frågor där vi ser ett gemensamt intresse är Konsumentköplagen, Djurskyddslagen och i ett större perspektiv – ”license to operate”.

Berätta kort om er organisation.
- SWB som organisation samlar uppfödare av Svensk Varmblodig Ridhäst. Grunden för vårt uppdrag är att på olika sätt ta tillvara våra medlemmars intressen i deras hästverksamhet. Det kan vara i samhällsfrågor, skatter, upplysning och utbildning, marknadsföring, urvalssystem för avelsdjur. En stor del av verksamheten sker i de 25 anslutna regionala föreningarna, i Ung SWB och i olika utskott. Vi har vårt kansli i historisk miljö på Flyinge. Glädjande nog har vi under några år haft en positiv medlemsutveckling, ett resultat av medveten satsning på rekrytering och service mot medlemmarna.

Vilka är era stora frågor just nu?
- Utöver att vi är sysselsatta med att parera för aktuell smittspridning och konsekvenserna för olika aktiviteter under året så har vi lagt mycket resurser på it-utveckling. Nu arbetar vi med att färdigställa vårt system för rapportering av betäckningar, kallat Språngrulla. Detta utgör sedan grund för utfärdande av pass, och integreras med övrig it-kommunikation. Målet är att sto- och hingstägare ska arbeta själva i systemen.

- Vi har just nu en diskussion om hingstreglemente på remiss till olika intressenter. Det kommer sannolikt medföra förändrade prov och villkor för godkännande i framtiden.
I höstas genomförde vi våra unghästprov SWB Equestrian Weeks, SEW, med Breeder´s Trophy under två veckor uppdelat i olika discipliner. Det visade sig lyckosamt och vi är nu i full färd med planeringen för höstens evenemang.

- På ett internationellt plan är vi engagerade i World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH, för att öka transparensen och informationsutbytet. Ett par frågor är högaktuella, dels det som en gång gick under namnet Interstallion, dels kalibrering och datautbyte avseende linjär beskrivning. Vår avelsledare, Emma Thorén Hellsten leder och bevakar dessa ämnen.