Vad är syftet med utlysningen?

Det är att skapa två till tre tvärvetenskapliga centrum för behovsmotiverad forskning. Centrumbildningarna ska byggas upp gemensamt av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Satsningen ska bidra till kunskaps- och kompetensutveckling.

Hur mycket pengar delas ut?

Totalt 140 miljoner, men ett centrum kan söka max 12 miljoner per år under fyra år.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Det fina är att centrumbildningarna ska skapas tillsammans med aktörer från näringslivet och det ska framgå av ansökan. Läs mer om hur du söker här

Hur kopplar det här till LRFs medlemmar?

Den här unika satsningen ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin, Den är behovsmotiverad, vilket betyder att forskningen ska möte de behov som finns inom livsmedelssystem. Det kommer att gynna såväl stora organisationsmedlemmar till mindre företagsmedlemmar. Det här är ett led i genomförandet av den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem”.

När vet man vilka som fått ta del av denna utlysning?

Utlysningen stänger 3 september. Beslut om vem som får medel fattas 18 november.

Var kan jag hitta mer info?

Formas hemsida. Här finns även anmälningsformuläret och all annan praktisk info.