Han fortsatte sedan med att tala om de hållbarhetsmål som förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att lägga fram.
De togs fram tillsammans med en ambitiös kommunikationsplan för att de gröna näringarna själva ska sitta i förarsätet och driva diskussionen istället för att låta andra göra det. Man ska också göra det utifrån fakta, till skillnad från den populistiska debatt som ofta förs. Framförallt vill LRF få slut på synsättet att jord- och skogsbruk är problemområden som ska kontrolleras.

När vi en gång är tillbaka till normalläget tror Palle Borgström att man kommer att se vikten av de gröna näringarna och att de är en del av lösningen för det hållbara samhället.

I samband med pandemin har LRF snabbt ställt om till en digital demokrati, men man hoppas kunna hålla en fysisk extrastämma i höst för behandla motionerna. Varje motion bygger på en medlems vilja att förändra samhället till det bättre och motionerna behöver därför få den uppmärksamhet de förtjänar. Palle Borgström sa att det han saknar allra mest är att få stå på trappan och hälsa alla fullmäktige välkomna till stämman.

I krisen har LRF lyckats få jordbruket definierat som samhällsviktig verksamhet. Han sa att det ju nästan låter lite löjligt att det inte skulle vara det.

LRF har lagt mycket tid på frågan om arbetskraftsförsörjningen, framförallt till trädgårdsnäringen och skogsbruket. Detta har också uppmärksammats mycket i medierna. Och ännu har inte alla löst sina behov av arbetskraft.

Men det har gjorts ett stort jobb i kommunikationsarbetet för att skapa förståelse i samhället för böndernas jobb för att se till att det finns mat i hyllorna. Insikten är en annan efter torkan 2018, men förmodligen får de gröna näringarna ett ännu större gehör nu efter pandemin. Och det är viktigt för att man ska få bättre förutsättningar att producera mer.

LRF har haft täta samtal med departement och myndigheter, där man kommit med både inspel och förslag.

I krisen vill Palle Borgström särskilt lyfta omsorgsgrupperna som gör ett viktigt arbete för både näring och individer. Hann riktade ett stort tack till alla som engagerar sig.

Ett annat uppdrag från förra riksförbundsstämman var att ta fram en handlingsplan för vilt och viltskador. I år handlar 25 procent av motionerna om vildsvin, hjortar och rovdjur som är ett påtagligt problem för LRFs medlemmar. De måste kunna odla de grödor de har förutsättningar för utan att begränsas av vilttrycket. Det kommer att öka efter den här milda vintern och man har inte kunna vända kurvorna än.

LRF har försökt samarbeta med jägarorganisationerna men det har varit ett mödosamt arbete att komma överens. Så LRF kommer att skriva en egen handlingsplan. Jakten är ett fritidsintresse, sa Palle Borgström, och värdet av den kan inte mäta sig med värdena i jord- och skogsbruket.

Så LRF och medlemmarna har många utmaningar. Men Palle Borgström ville ändå uppmana till att njuta av den tid vi har nu. Det är nu vi ser det konkreta resultatet av jobbet på gårdarna.

– Det vi gör är viktigt och meningsfullt, varje år, varje månad, varje vecka och varje dag.

Se och hör Palle Borgströms tal i efterhand.