EU-kommissionen presenterar under onsdag två nya förslag för att förbättra klimatet och livsmedelsproduktionen inom EU. Det ena förslaget är en EU-gemensam livsmedelsstrategi som kallas Farm to fork, det andra förslaget är en strategi för att öka den biologiska mångfalden på land, i sjöar och hav.

LRFs plus och minus

LRF tycker att det är bra att EU tar stora steg framåt för att genomföra flera förbättringar som Sverige redan jobbat med i 30-40 år.

LRF konstaterar dock att EU inte verkar ha dragit lärdom av de erfarenheter som Sverige har inhämtat under åren.

– Flera av förslagen är bra men metoderna som föreslås är inte särskilt lyckade. De föreslår vägar framåt där vi i Sverige redan trampat och lärt oss att de inte är framkomliga, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert LRF till TT.

Hållbarhetens tre viktiga ben

EU riskerar också att gå i en fälla när det gäller balansen mellan hållbarhetens tre ben: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, tror Jens Berggren.

– I Sverige har man drivit den miljömässiga hållbarheten väldigt långt, med goda skäl, men man har inte sett till att den sociala och ekonomiska hållbarheten följer efter. Det gör att man i många fall konkurrerar ut väldigt miljömässigt bra produktion med sämre men billigare produktion från andra ställen, säger Jens Berggren till TT.

Sverige använder minst antibiotika i EU.

Jens Berggren är orolig att frågan om antibiotikaanvändning inom livsmedelsindustrin tonats ner.

– Det är olyckligt. Särskilt nu i dessa tider när man ser vad smittor kan ställa till med så känns det oerhört viktigt att vi jobbar vidare med att antibiotika bara ska användas för att skydda djurens hälsa och inte i som något tillväxtfrämjande, säger Jens Berggren.

– Om EU säger att alla måste bli 20 procent bättre, då måste ju vi också bli det. Är det istället så att alla ska upp till en viss nivå kommer vi redan i dag ligga långt över det som blir EU-standard. I vintras beslutade vi i Sverige om en hållbarhetsstrategi och den gäller, även om EU skulle sänka kraven, säger Jens till TT.

LÄS MER: Här är hela TT-texten