– Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi ser spännande resultat för den gröna näringen, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsnätverket på Landsbygdsnätverket.

Innovationsprojekten kommer till nytta inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Flera projekt utvecklar digitala lösningar och sensorer för ökad precision och för att utnyttja resurserna bättre.

Allt från minskat svinn till renövervakning

– Det kan vara allt från att med drönarteknik minska svinnet i grönsaksodlingar i södra Sverige till ny teknik för att övervaka renar i områden utan mobiltäckning i norr. Flera projekt utvecklar nytt växtprotein från svenska ärter och bönor, säger Kjell Ivarsson.

Innovationsprojekten kan handla om en ny produkt, metod eller tjänst men också om nya sätt att nå marknaden. Några innovationer har redan nått stor framgång även i andra delar av världen.

Musslor som hönsfoder

– Ett spännande projekt ökar den biologiska mångfalden genom blommande kantzoner med många olika nyttor i odlingslandskapet. Ett annat projekt hindrar övergödningen i havet genom att odla musslor som används till hönsfoder. En annan innovation är en värmekamera som tidigt upptäcker om djuren börjar bli sjuka.

LÄS MER: Förverkliga din dröm! Här är inspiration och samtliga svenska innovationsprojekt

LÄS MER: Landslagsstjärnorna som ska få bättre koll på betesdjuren