Hela debattartikeln kan du läsa här. Nedan följer en kortare sammanfattning:

När Biogasmarknadsutredningen lämnade sitt betänkande strax före jul hade ingen hört talas om covid-19. När remisstiden för utredningen gick ut på valborgsmässoafton var läget ett helt annat. Men det är lika viktigt nu som då att utredningens förslag blir verklighet snarast – om inte ännu viktigare.

---

Biogasen är ett av de bästa exemplen vi har på en cirkulär kretsloppslösning, och bidrar till en hållbar samhällsutveckling på flera plan. Samtidigt som vi tar hand om restprodukter får vi ut förnybar energi och näring till jordbruket i form av biogödsel.

Det märks vid en genomgång av de 133 remissvar som har inkommit på Biogasmarknadsutredningens betänkande. I princip alla remissinstanser är överens om att biogas är bra och något vi bör satsa på i Sverige.

------

Utredningen sätter upp ett mål på tio terawattimmar till år 2030 för svensk biogasproduktion och menar att det är fullt möjligt att nå. I dag ligger den svenska produktionen på cirka två terawattimmar, så det är verkligen ett ambitiöst mål.

Biogasbranschen, och många av remissinstanserna, är helt med på det här målet. Andra håller med om att svensk produktion av biogas bör öka, men är mer tveksamma till att spika ett uttalat produktionsmål.

Vi som skriver under denna artikel anser att den föreslagna målbilden bör förankras politiskt genom ett riksdagsbeslut, som ett led i att bidra till de svenska energi-, klimat- och miljömålen.

---

Många lovordar utredningens ”gedigna och imponerande arbete” och skriver i allt väsentligt under på förslagen och bedömningarna. Vi har alltså en unik chans här. En chans till en ambitiös satsning på ett system som många av de stora samhällsinstitutionerna vill ha och ser en stor nytta med. En chans till en sann cirkulär omställning som samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt. En chans att bidra till en grön omstart efter krisen. Nu kör vi.

Palle Borgström, Förbundsordförande, LRF
Linda Burenius, Ordförande, 100% förnybart
Tony Clark, Vd, Avfall Sverige
Pär Dalhielm, Vd, Svenskt vatten
Maria Malmkvist, Vd, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, Vd, Energiföretagen Sverige