För några månader sedan stod jag vid en flod i utanför Manilla i Filippinerna och pratade med Conchita Calzado - en av tusentals bönder världen över som hotas till livet för att de försvarar rätten till sin mark och sin miljö. Idag i coronakrisens spår är behovet av att stötta bönder som henne viktigare än någonsin.

Nyligen släppte We Effect, där jag är styrelseledamot och LRF en av medlemsorganisationerna, en rapport om hoten mot bönderna i världen.

Conchita Calzado är en av de som medverkar i rapporten, som visar att 304 människor som försvarade sin mark, miljö och mänskliga rättigheter mördades förra året. Nästan ett mord per dag.

Deras ”brott? Ofta att de sagt ifrån när någon velat ta deras mark för till exempel gruvdrift eller andra infrastrukturprojekt. De har stått i vägen för stora statliga och ekonomiska intressen.

Rapporten visar även att coronakrisen förvärrar livet för många redan svårt utsatta bönder. Brutala regeringar och företag passar på att eliminera hot i skuggan av krisen. Hoten ökar ytterligare. Och redan fattiga bönder får det ännu tuffare när de inte kan sälja grödor på grund av utegångsförbud och att marknader stängs ner.

Samtidigt vet vi alla hur viktiga bönderna är för världen, för klimatet, den biologiska mångfalden, för att alla på planeten ska ha något att äta. Det har inte minst corona-krisen och diskussionen i Sverige om livsmedelsförsörjningen visat. Och detta tema bekräftas av We Effects rapport.

Rapporten visar även att det som We Effects partnerorganisationer, det vill säga ofta organisationer motsvarande LRF, efterlyser mest är ökad internationell närvaro. Att någon säger ifrån när brotten sker.

INyligen medverkade jag som moderator i en politikerpanel om rapportens resultat. Det var tydligt att politikerna tog frågan på allvar och vill göra mer för att stärka böndernas situation.

Vi inom LRF kan också spela en viktig roll. Vi kan kroka arm med kvinnor som Conchita, och hjälpas åt att höja rösten i Sverige för böndernas rättigheter - var de än bor.

Corona-krisen och We Effects rapport visar att världen sitter ihop. Både problem och lösningar är globala.

Låt oss nu visa kraften från bönderna. Markera när övergreppen sker. Framföra att bönderna har en livsavgörande roll för världen. Berätta att livsmedelsförsörjning är en avgörande fråga för Sverige, och länder som Filippinerna, Kenya och Guatemala.

Ingen ska behöva vara bonde med livet som insats!

Lotta Folkesson
Styrelseledamot LRF och vice ordförande We Effect

SE FILMEN: Så stöttar We Effects  hotade bönder

STÖTTA WE EFFECT: Under LRF Västerbottens digitala regionstämma samlades det in 20 000 kronor till We Effects verksamhet. Skänk en slant du med. Swisha 123 621 56 36 och skriv LRF riks i meddelanderaden. Vill du bli månadsgivare eller ge en fin mors dags-present? Läs mer här