SE FILMEN: Palle om mötet med Morgan Johansson

För ganska exakt ett år sedan gjorde Göteborgs-Posten en uppmärksammad granskning av hoten och hatet mot Sveriges bönder. Artikelserien fick stor uppmärksamhet och justitieminister Morgan Johansson lovade att tillsätta en utredning.

- Vi kan inte acceptera att lantbrukare trakasseras på ett sätt att de överväger att lämna sitt yrke, sa han då.

100-procentig ökning på två år

Nu kommer en ny rapport som visar att hoten mot Sveriges bönder fortsätter att öka. På två år har antalet drabbade av aktivister fördubblats, från två till fyra procent.

- Om man skalar upp det till ett lantbrukarkollektiv på ungefär 30 000 företag skulle det innebära att runt 1 000 lantbrukare, plus minus något hundratal, har blivit drabbade på ett eller annat sätt, säger LRFs krisberedskapsansvarige Anders Drottja till TT.

Hur går det med ministerns utredning?

- De har tillsatt en intern utredning som går ut på remiss i höst för att behandlas i riksdagen under nästa år. Vi pratade också om vi vill se en skärpning av polisens arbete i samband med olaglig intrång i djurstallarna, sa Palle Borgström efter det nyss avslutade mötet med justitieminister Morgan Johansson.

Ministern: Straffen kan skärpas och utvidgas

Till TT säger Morgan Johansson att de nya, skärpta och utvidgade lagarna, kan tidigast komma till stånd från den 1 juli nästa år.

- Inriktningen är att straffbestämmelserna dels skärps och dels också utvidgas så att man helt enkelt kan lagföra vid fler situationer än i dag.

- Lantbrukare i hela landet ska kunna känna en trygghet och kunna bedriva sin näring på ett tryggt sätt, men å andra sidan finns det de grupper som är kritiska mot djurhållningen och till djurskyddet. Och det får man gärna vara, man har allt rätt att vara kritisk till det, men man har inte rätt att tillämpa våld eller trakassera. Det är precis de gränserna som måste bli tydligare och dras upp, säger Morgan Johansson till TT.

Hela gårdsplanen en hemfridszon

LRF vill att hela gårdsplanen ska ses som en hemfridszon och att det alltså ska betraktas som hemfridsbrott om någon obehörig uppehåller sig på platsen.

- Ladugård och produktionsplats ligger ofta väldigt nära bostaden och då blir det ett intrång i hemfriden, säger Palle Borgström.

Hur påverkar en eventuell ny lag yttrandefriheten och demonstrationsfriheten?

- Man har inte rätt att tillämpa våld eller trakassera. Det är precis de gränserna som måste bli tydligare och dras upp, säger Morgan Johansson.

- Det är klart att de får ha de här åsikterna, men när man med våld och hot påtvingar åsikterna på andra blir det ett demokratiproblem för hela samhället, säger Palle Borgström.

LÄS MER: LRF, Jordägarna och Svenska Jägareförbundet i gemensamt upprop mot kriminella aktivister

LÄS MER:LRF.se/hoten har vi samlat LRFs arbete kring hat och hot mot Sveriges bönder.