- Det är roligt att många företagarmedlemmar nyttjar förmånen, men framför allt att vi ser väldigt fina siffror i medlemsutvärderingen, säger Agnes Smedberg som ansvarar för den juridiska vägledningen under Kajsa Thomssons föräldraledighet.

Vad visar medlemsutvärderingen?

- Varje medlem som använt tjänsten får en utvärderingsenkät där de bland annat får besvara hur de upplevde svaret och kontakten med LRF eller vår externa part Hushållningssällskapet Juridik. I utvärderingarna från mars och april var cirka 70–75 procent av de medlemmar som besvarat utvärderingen nöjda eller mycket nöjda på dessa punkter. I maj låg nivån på 90 procent, vilket är otroligt roligt att se. Enbart i maj besvarades 132 frågor och målet är att besvara cirka 1 600 frågor per år.

Vilka frågor ställer medlemmarna?

- Under de tre första månaderna var den stora majoriteten arrende- och nyttjanderättsfrågor. Vi får även en hel del äganderättsfrågor och avtalsfrågor kopplat till verksamheten inom de gröna näringarna.  

LÄS MER: 10 vanligaste arrendefrågorna

Hur jobbar ni vidare nu under sommaren?

- Nu arbetar vi med att marknadsföra tjänstens bredd och lyfta andra juridiska frågor som vi tror att medlemmarna kan vara intresserade av att ställa, exempelvis om bygglov, myndighetsbeslut och generations- eller ägarskifte. Vi har en tät dialog med kommunikationsavdelningen, LRFs regioner och externa parter och har många idéer kring hur vi ska skapa ännu mer medlemsnytta genom tjänsten. Exempelvis diskuterar vi att ha digitala möten och webbinarium på regional nivå inom efterfrågade juridiska områden.

Hur kommer själva vägledningstjänsten utvecklas?

- Vi utvärderar och utvecklar den kontinuerligt och lägger stort fokus på svaren i medlemsutvärderingarna. I de fall där medlemmarna svarat att de inte var nöjda eller gjort andra medskick har vi försökt tillmötesgå detta. Exempelvis var tanken med tjänsten att medlemmarna huvudsakligen skulle få skriftliga svar. I takt med att många medlemmar efterfrågat telefonkontakt har vi ringt medlemmarna i allt större utsträckning, även om tjänsten inte kommer att bli öppen telefonlinje.

Vad är det bästa med att vara juridisk vägledare i LRF?

- Det är att medlemsnyttan är så konkret. När jag pratar i telefon med medlemmarna får jag ofta snabb respons på att de upplever att de fått hjälp och uppskattar förmånen.

LÄS MER: Ställ din juridiska fråga till våra vägledare