Den pågående hettan ökar dramatiskt risken för bränder i skog och mark. Allmänhetens slarv är en av de största anledningarna till allvarliga skogsbränder i Sverige.

Maskiner står för mindre än en procent

Skogsbrukets maskiner orsakade mindre än 1 procent av bränderna 2019, medan eldning, grillning och rökning stod för minst 30 procent av bränderna.

- Det är livsviktigt att vi hjälps åt för att minska antalet skogsbränder. I år kommer många fler än vanligt semestra i Sveriges natur på grund av Coronapandemin. Många är helt okunniga i hur lätt eld sprider sig och vilka risker de tar när de tänder en eld. Kunskapen måste öka om vi ska undvika stora skogsbränder nu när temperaturerna är så höga, säger Paul Christensson.  

Planera och förbygg vid torrt väder 

Skogsbranschen arbetar förebyggande genom att bedöma risken för brand i torrt väder. Skogsmaskiner rör sig över cirka 730 000 hektar varje år, varav nästan 490 000 hektar under brandsäsongen. Tack vare kunskap och förebyggande arbete orsakade skogsbruk endast 52 respektive 37 bränder under 2018 och 2019. Det kan jämföras med kategorin som i MSBs sammanställning kallas ”Grillning eller lägereld”, som orsakade 355 respektive 208 bränder motsvarande år.

Råd och tips för att undvika skogsbränder under torra perioder:

 • Planera arbetet, bedöm brandrisken, ha rätt släckningsutrustning och effektiva larmrutiner 
 • Arbeta inom små avgränsade områden för att tidigt upptäcka rök eller andra tecken på brand
 • Arbeta inom områden med låg eller liten andel sten eller stenblock – för att minska gnistbildning
 • Kör maskinerna utan slirskydd, band eller kedjor, för att minska risken för gnistbildning mot sten
 • Kör maskinerna på dygnets svalare timmar
 • Ha en eller flera brandvakter som deltar och övervakar arbetet

Här finns alla råd och tips för hur skogsbranschen förebygger brand samlade.

Hela listan, bränder i skog och mark

Listan visar antal bränder som lett till utryckning och dess orsaker (medelvärde för 2018 och 2019)

 1. Okänd orsak, 3004 bränder
 2. Avsiktlig brand, 1141
 3. Blixtnedslag, 606
 4. Annan eldning, 515
 5. Annan, 401
 6. Grillning eller lägereld, 282
 7. Fel i utrustning, 178
 8. Rökning, 142
 9.  Återantändning av brand, 118
 10. Övriga gnistor, 111
 11. Barns lek med eld, 57
 12. Orsakat av skogsmaskin, 45
 13. Tågbromsning, 29
 14. Självantänding, 20
 15. Heta arbeten, 19
 16. Fyrverkerier eller pyroteknik, 12

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skogforsk.

LÄS MER (TT): Mänskligt slarv bakom var tredje skogsbrand