Arbetskraftsbristen inom framför allt skogs- och trädgårdsföretagen blev inte så allvarlig som befarades i maj. Men frågan löste sig inte av sig själv.

- Det krävdes hårt arbete från företagarna, från oss i LRF men också från myndigheter och regeringen. Att vi fick ett beslut på att jord- och skogsbruket är en samhällsviktig verksamhet var viktigt. Då kunde en viktig del av den utländska arbetskraften komma trots inreseförbudet. Med ordinarie utländsk arbetskraft kunde företagen komplettera med svensk arbetskraft, säger Anna Karin Hatt i ekonomikanalen EFN.

"Inte så enkelt om man ska vara produktiv"

Att de svenska företagarna vill ha sin ordinarie utländska arbetskraft beror helt enkelt på att det är en trygghet. De är professionella, känner till rutinerna på gården och båda parter vet förutsättningarna.

- Man glömmer lätt bort att det inte är så enkla jobb om man ska vara produktiv. Man måste vara vältränad, kunna maskinerna. Dessutom tjänar de bättre än när de arbetar i sina länder, vilket gör att vi bidrar med att bygga upp deras välstånd.

Fantastisk uppslutning

Intresset och nyfikenheten för det gröna näringslivet har ökat bland svenskarna under pandemin. Det märks också på alla samtal som Anna Karin Hatt och många företagare inom framför allt skogs- och trädgårdsnäringen har fått.

- Det har varit en fantastisk uppslutning från allmänheten och många är beredda att göra en insats. Vill välkomnar alla som vill utbilda sig, men vi ser att vi har en stor strukturell och långsiktig utmaning inom trädgårds- och grönsaksnäringen. De här jobben är säsongsjobb och det är få svenskar som klarar sig på att jobba några månader om året.

Extremt känsliga för störningar

Hur har då det gröna näringslivet klarat covid-19-pandemin?
- Bra. Vi har haft utmaningar men så här långt kan vi vara stolta tack vare bra samarbete inom livsmedelskedjan och med myndigheter och regeringen. Vi har fått fram maten och toapappret, det är väldigt få hyllor som har gapat tomma. Men en viktig lärdom är att ungefär hälften av det vi äter produceras i Sverige. Vi är extremt känsliga för störningar i varuflöden och vi måste öka produktion för att bygga oss starkare till kommande kriser. Då behöver vi både utländsk och inhemsk arbetskraft.

LYSSNA PÅ VÄRVET:  Jordgubbsodlaren: Vi vill ha villig - inte billig - arbetskraft

LYSSNA PÅ SR: Bärplockaren: Alla kommer hit för att förverkliga sina drömmar

LÄS MER: LRFs 14 åtgärdsförslag som stärker försörjningstryggheten

LÄS MER: Så här har självförsörjningsghraden ändrats under 30 år - livsmedel för livsmedel