– Vi är väldigt nöjda med rekryteringen. Pernilla har en mycket värdefull kombination av kunskap från myndighets- och regeringskansliarbete inifrån, men också av att framgångsrikt driva en branschorganisation och stärka den branschens påverkansröst gentemot politiken. Det blir till stor nytta i vårt viktiga påverkansarbete, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Över 100 sökanden

Avdelningen Näringspolitik & Företagande är nyckeln och motorn för att nå beslutsfattare, med målet att förbättra och skapa verkligt konkurrenskraftiga näringsvillkor för LRFs företagarmedlemmar. Avdelningens cirka 70 medarbetare arbetar i tre sakpolitiska enheter, en branschenhet som samlar arbetet i sju av LRFs åtta delbranscher, samt ett Brysselkansli.

– Vi har haft höga ambitioner när vi letat efter vår nya näringspolitiska chef. Över 100 kvalificerade personer har sökt eller visat intresse för uppdraget. Pernilla Winnhed har genomfört en tydlig och imponerande förändringsresa när Energiföretagen bildades, genom en sammanslagning av de tidigare branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme , säger Anna Karin Hatt.

Har varit enhetschef i Regeringskansliet

Pernilla Winnhed, som är född i Ludvika men numera bor på Ingarö utanför Stockholm, har en gedigen meritförteckning. Hon har tidigare bland annat arbetat som departementsråd och chef för Energienheten i Regeringskansliet, varit kansliråd och biträdande enhetschef på samma enhet, chef för enheten för Energisystem på Statens Energimyndighet, ekonom på branschorganisationen Sveriges Elleverantörer och utredare på analysenheten vid dåvarande myndigheten NUTEK.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. LRFs medlemsföretag är avgörande för en hållbar tillväxt i Sverige och en förutsättning för att vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle med förnybara material och energikällor. En av mina och avdelningens viktigaste uppgifter blir att få med oss både politiken och konsumenterna på den utvecklingsresan, säger Pernilla Winnhed.

Andra erfarna rekryteringen på kort tid

Tillsammans med LRFs kommunikationschef ska Pernilla och Näringspolitik och företagande utveckla metoder och arbetssätt för att stärka LRFs påverkanskraft och opinionsbildande förmåga.

Anna Karin Hatt har på kort tid rekryterat två erfarna chefer till ledningsgruppen. Tidigare i vår blev det klart att Elisabeth Lindgren får den nyinrättade tjänsten som Försäljnings- och medlemsutvecklingschef, och nu rekryteras även Energiföretagens VD.

"LRF är ett mycket starkt varumärke"

– LRF har ett mycket starkt varumärke, och ses uppenbart som en god och utvecklande arbetsgivare. Det stora antalet sökande visar på attraktiviteten i LRF, och det gröna näringsliv vi representerar. Med dessa två rekryteringar tar vi också ytterligare ett steg framåt när det gäller kvinnors ledarskap i det gröna näringslivet. Med Pernilla och Elisabeth blir vi sex kvinnor och tre män i LRFs nya ledningsgrupp, säger Anna Karin Hatt.

Pernilla Winnhed tillträder sin nya tjänst senast den 1 december 2020.