– Jag gillar att få saker att hända! Det var därför jag blev förvaltare för 20 år sedan, säger Lars Bäksted, ny ordförande för LRF Växtodling.

Lars Bäksted växte upp i en lantbrukarfamilj i Danmark och jobbar sedan 20 år tillbaka som förvaltare på Övedskloster i Sjöbo i Skåne. Övedskloster bedriver 1 500 ha intensiv växtodling, med sockerbetor, raps, korn, gräsfrö, vete och grovfoderproduktion. Köttproduktion, skogsbruk, turism och flera andra verksamheter bedrivs också på Övedskloster. Han är utbildad agrarekonom i Danmark (motsvarigheten till lantmästare).

– Det är ett enormt förtroende att få leda LRF Växtodling. Jag ser fram emot det, säger Lars Bäksted.

3 viktigaste frågorna

CAP, växtskyddsfrågor och lantbrukets attraktionsvärde ser Lars Bäksted som tre av de viktigaste frågorna för LRF Växtodling att jobba med den närmaste tiden. Anpassning till konsumentens och samhällets efterfrågan på protein- och energigrödor är andra viktiga frågor.

– Jag är nog mest praktiker, men ibland säkert väldig teoretisk, jag hoppas kunna bidra med båda de perspektiven i arbetet. Jag tycker det är fantastiskt kul att se saker växa fram, särskilt specialodlingar som kräver finlir. Att lyckas med grödor och skapa bra ekonomiske resultat driver mitt intresse, berättar Lars Bäksted.

Vikitgt med långsiktighet

Frågan om långsiktig hållbarhet och markbördighet är också viktig för Lars Bäksted.

– Ju längre man varit med, desto tydligare ser man vikten av bördighet och hållbarhet. Det är egentligen samma sak. Är man inte mån om sin hållbarhet, tappar man sin bördighet. Man ska inte försämra sin mark, utan behandla den på ett varsamt sätt. Det långsiktiga är jätteviktigt. Jag brukar säga att det tar en generation att fördärva markens bördighet, det tar också en generation att bygga upp den igen.

LÄS MER: Så jobbar LRF med hållbarhet

LRF Växtodling

LRF Växtodling är en av LRFs branschavdelningar. LRF Växtodling ska ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt. Branschen verkar för ökad konkurrenskraft för svensk växtodling och säkerställer tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.