Målsättningen är att skapa en riksförbundsstämma med känsla av folkrörelse och gemenskap, trots den situation som råder. Fullmäktige och övriga deltagare kommer därför att samlas på ett antal orter i landet, geografiskt strategiska ”hubbar”, med högst 50 deltagare på varje plats.

Stämman kommer att livesändas som vanligt, och samma kongressystem och den teknik som använts på tidigare LRF-stämmor användas även i höst. Det innebär att direktsändning från varje hub, som möter stämmopresidiet via direktsänt ljud och bild på storskärm i varje lokal. Mötet tillhandahåller även iPads som verktyg för varje deltagare, Tillgången till direktsänt ljud och bild på varje hub möjliggör även att man under kvällen kan samlas och umgås ”digifysiskt”.

Definitiva mötestider meddelas senare, preliminär plan är att mötet startar cirka 11.30 den 30 september och avslutas senast 16.00 dagen därpå.

Mer information och anmälan till stämman kommer första veckan i augusti.