Ny sommar, ny risk för brand och torka. Vad ska jag som enskild LRF-medlem tänka på?

- Bor du i ett område där det är torrt, fyll gärna gödseltunnorna med vatten. Kika gärna på MSBs vägledningen om skogsbrandssläckning

- Vi har haft återkommande problem med torka under flera år nu och redan tidigare har vi tagit fram en checklista man kan gå igenom för att vara förberedd på gårdsnivå. 

Vad är viktigt att tänka på för LRF på regional nivå?

- Det är viktigt att LRF regionalt och kommunalt har kontakt med räddningstjänsten, som är kommunal, så att de enskilda räddningsledarna har korta kontaktvägar. På vissa håll i landet finns även ett direkt samarbete mellan räddningstjänster och Maskinringen. 

Vad gör LRF när det gäller stöd till räddningstjänsten?

- Under vinter och vår har LRF Entreprenad uppvaktat politiker och även haft två träffar med MSB för att berätta om hur lantbrukare och entreprenörer kan hjälpa räddningstjänsterna. Vi har förklarat att det i dagsläget fungerar olika bra i olika delar av landet på grund av enskilda initiativ där man utbildat förare och ledningspersonal för att göra insatserna snabbare, bättre och säkrare.

LÄS MER: LRF Entreprenads uppmaning: Ge landsbygdsresurserna mer muskler