Gråmögel är förmodligen den allvarligaste svampsjukdomen som både sänker skörden och kvaliteten hos jordgubbarna.

Med odlingsteknik kan man förebygga angrepp och det hjälper till viss del. Odling på plastslist gör till exempel att det blir mindre angrepp av gråmögel och skyddar från ogräs. I gengäld kan dock insekterna trivas bättre och därmed öka. Genom att välja rätt sort kan man också klara sig bättre från svampangrepp.

I många fall blir det nödvändigt att använda kemiskt växtskydd för att få fram en hög skörd av god kvalitet. Det kan behövas olika växtskyddsmedel mot olika angrepp. Vilka växtskyddsmedel som används beror på behovet.

Att flera olika växtskyddsmedel är godkända innebär inte att man använder alla dessa. Flera av de godkända växtskyddsmedlen är också tillåtna i ekologisk odling. När det är möjligt används biologiska växtskyddsmedel.

Jordbruksverket sammanställer varje år en lista över vilka medel som får användas.

Läs mer om svenska jordgubbar på Livsmedelsverkets webbpats.