Situationen ser inte ut att förbättras framöver. Statistik som nyligen presenterades av ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, visar att takten i bredbandsutbyggnaden fortsätter att bromsa. Under förra året flaggade därför myndigheten för att det nationella bredbandsmålet, som lovar snabbt bredband till alla senast 2025, är i farozonen.

Genom att skriva under Bredbandsuppropet ställer jag mig bakom kraven på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025.

Vi kommer att överlämna underskrifterna till berörda ministrar och riksdagsledamöter.

Ju fler vi är desto mer har vi att säga till om.

SKRIV PÅ HÄR!

Läs mer om Bredbandsuppropet.

Läs debattartikeln om risken för splittring mellan stad och land, där LRFs förbundsordförande Palle Borgström är en av undertecknarna.