I påskas meddelade Jordbruksverket att de stänger ner ett antal åtgärder i landsbygdsprogrammet. Anledningen? Att Sveriges bönders miljöengagemang var större än de räknade med vilket lett till ett underskott på cirka 900 miljoner kronor.
Nu, 1,5 månad senare, vill regeringen sänka landsbygdsprogrammet ytterligare. Flera miljöorganisationer och LRF reagerar starkt på beskedet.

- Vi jobbar i en långsiktig bransch där det krävs långsiktiga och kloka beslut. Sådana här snabba kast minskar trovärdigheten till politikerna. Det minskar vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och det minskar investeringsviljan. Det drabbar enskilda och det stoppar Sveriges ambitioner att nå en fossilfri framtid, säger Palle Borgström.

"Utnyttja valutajusteringen"

Regeringen skulle kunna nyttja en pågående valutajustering av programmet som frigör i storleksordningen 500 miljoner kronor i nationell medfinansiering. Men den möjligheten bortser regeringen från.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen och samarbetspartierna inte tar chansen att använda de frigjorda medel från den nationella medfinansieringen som valutajusteringen ger till mer än bredband, säger Palle Borgström.

Den svaga kronan gör att varje euro från Bryssel blir värd fler kronor och att höja kronkursen till cirka 10 kronor i det här läget frigör cirka 500 miljoner kronor i nationell medfinansiering. Ungefär 200 miljoner kronor satsas på bredband i landsbygdsprogrammet. Med valutajusteringen behöver man alltså inte dra ner på bredbandssatsningen.

Greppa Näringen påverkas

Även arbetet med våtmarker, som har stor påverkan för biologisk mångfald och koldioxidutsläpp, ser ut att frysas i och med detta förslag och det verkar också bli minskningar inom rådgivningsprojektet Greppa näringen.

- Det behövs mer medel till ett stort antal åtgärder i programmet – inte minst investeringsstöd och startstöd där pengarna varit slut länge i flera delar av landet, men också i de åtgärder där man nu tvingas dra ner efter det att miljöersättningarna blir cirka 1 miljard dyrare än prognosticerats, säger Palle Borgström som uppmanar regering och samarbetspartier att se över sin överenskommelse inför regeringsbeslutet på torsdag.

LÄS MER: Här är LRFs samtliga synpunkter på regeringens förslag.

LÄS MER: Ny studie – 1 satsad krona i lokalt engagemang ger 12 kronor tillbaka

AFTONBLADET DEBATT: Staten sviker bönder som satsar på klimatet

LÄS MER: Beslutet riskerar personliga tragedier

LÄS MER: WWF på ATL: "Orimligt att IT-strul drabbar Sveriges våtmarker"