- Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel kan mycket väl bli en av våra största tillväxtmotorer. Med en gemensam innovations- och forskningsagenda finns alla möjligheter att dessutom visa att Sverige är innovativt även i livsmedelskedjan - precis som vi redan är inom musik och IT, säger LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt, som också är nyvald styrelseledamot i Sweden Food Arena.

Ska uppnå målen i livsmedelsstrategin

Sweden Food Arena är en samlingsplats för alla aktörer inom livsmedelskedjan. Den bildades för att uppnå de högt satta målen i den nationella livsmedelsstrategin som beslutades för tre år sedan. Den 2 juni presenterades den nya innovations- och forskningsagendan.

Målen kan sammanfattas i 5 punkter.
1. Världens mest attraktiva mat och dryck.
2. Konkurrenskraftig matinnovation
3. Mat och dryck för ett hälsosammare liv
4. En resurseffektiv livsmedelssektor
5. Klimatneutral livsmedelsproduktion

Viktigt öka exporten ur globalt perspektiv 

Sweden Food Arena har tidigare satt upp fyra ambitiösa mål för livsmedelsbranschen det kommande decenniet.

- Om tio år ska Sverige ha klättrat från 14:e plats till topp 3 i Europas innovationsrankingar för livsmedelssektorn. Vi ska ha lanserat innovationer som tillsammans omsätter minst 10 miljarder kronor. Vi ska ha skapat 50 000 nya jobb och dessutom ska vi exportera hälften av alla livsmedel som produceras i Sverige. Svensk livsmedelsproduktion är ett av världens mest hållbara. Därför är det, även ur ett globalt perspektiv, viktigt att Sverige ökar sin produktion och att även ekonomin för företagarna är hållbar. Vi ser nu också att WHO går ut och varnar för ökad antibiotikaresistens i världen på grund av covid-19-pandemin. Sverige använder minst antibiotika och vi är föredömen i EU. Vi fortsätter att jobba internationellt med den frågan, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

LÄS MER: Här är hela innovations- och forskningsagendan

DEBATT I ALTINGET: "Gör Sverige till en global stormakt inom livsmedel"