I veckan uttryckte WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus sin oro över att fler bakterier håller på att bli resistenta mot traditionella mediciner och att antibiotikaresistensen riskerar att förvärras av olämplig användning av antibiotika under covid-19-pandemin.

- Det här hotet, mot både djur och människor, tas allt mer på allvar inom EU. Redan innan covid-19-pandemin togs beslut att det nästa år är förbjudet för samtliga EU-länder att ge antibiotika i förebyggande syfte till grupper av friska djur. Det är en förändring som LRF har arbetat för aktivt under många år, säger My Sahlman som är veterinär och smittskyddsexpert på LRF.

LRF bakom världshistoriskt beslut

Redan i mitten av 1980-talet drev LRF igenom att Sverige som första land i världen införde ett förbud mot antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. 20 år senare, 2006, antogs samma beslut i EU, men i många medlemsstater har beslutet inte gett samma minskning. En av förklaringarna kan vara att veterinärer i vissa länder har provision på läkemedelsförsäljning.

Det är stor skillnad på antibiotikaanvändningen i EU. Här är hela listan

- Det är bra att WHO åter går ut och visar vikten effektivare användning av antibiotika. Vi har haft många stora jordbruksländer från EU på besök hos våra medlemmar för att se hur vi jobbar förebyggande. Vi tar gärna emot representanter från övriga kontinenter också, säger My Sahlman.

Olika syn på olika kontinenter

Att synen på antibiotikaanvändning skiljer sig stort visades inte minst när EU häromåret förhandlade fram ett avtal med Mercosur-länderna. När EUs representant, på bland annat LRFs uppmaning, tog upp frågan om vikten av minskad antibiotikaanvändning, såg de sydamerikanska förhandlarna helt oförstående ut.

- Jag minns att Sandra Gallina, EU:s chefsförhandlare för Mercosur, bekräftade att hon idogt försökt att få med antibiotika och djurvälfärd i förhandlingarna men att Mercosurländerna inte var intresserade. Nu blev det ett avtal, men sydamerikanernas inställning till antibiotika och djurvälfärd oroar Eus bönder, säger LRF Kötts ordförande Åsa Odell.

Vad är Sveriges knep för att hålla EUs lägsta användning av antibiotika?
- I Sverige undviker bönderna så långt som möjligt gruppbehandlingar vilket är den dominerande behandlingsformen i nästan alla länder. I första hand används här antibiotika med smalt spektrum. I många länder använder man antibiotika med brett spektrum och då ökar risken för att bakterierna blir resistenta, säger My Sahlman.

LÄS MER: Här är LRFs policy i djuromsorgsfrågor

LÄS MER: "Rädda antibiotikan -välj svensk mat"