”Sveriges billigaste matkasse” syns fortfarande i butikers reklam och matkassar. En otidsenlig affärsidé. Maten är nu så billig att svensken i snitt slänger var femte matkasse. Om vi i Sverige ändrar beteende för att halvera matsvinnet till 2030 så klarar vi att betala för en verkligt hållbar matproduktion – utan att det märks i hushållskassan, skriver debattörerna och avslutar:

Det pågår en intensiv debatt om mat och miljö, med många åsikter om vägarna framåt för att nå miljö- och klimatutmaningarna. Men fler behöver bry sig om hur livsmedel produceras.

Oavsett vilken väg var och en av oss föredrar så finns det en gemensam nämnare. Tankesättet bakom ”Sveriges billigaste matkasse” är inte vägen till hållbarhet.

Läs hela debattartikeln.