Liksom många förtroendevalda i LRF har Lennart Nilsson ett förflutet i politiken. För drivkraften är att förändra. Men engagemanget i LRF känner han är mer stimulerande än det partipolitiska.

– Kombinationen affären och näringspolitiskt arbete som måste dra åt samma håll är konstruktiv. Det är mer intressant att jobba med frågor som berör företagarrollen, säger Lennart Nilsson.

Har svårt att vara tyst

Vägen in i LRF gick via slakten. Född och uppvuxen på en gård var han borta från lantbruket i tio år, som maskiningenjör inom bland annat vindkraft. 1990 tog han över föräldragården på deltid. Verksamheten växte, bland annat med grisproduktion.
– Och eftersom jag inte klarade av att vara tyst så togs jag med på Skaneks ägarråd, fick erbjudande om att gå LRFs ledarskola och antogs. Efter det kom mitt första uppdrag inom Skanek.

1998 blev det LRF Hallands länsförbundsstyrelse, på slaktmandatet. Där blev Lennart Nilsson kvar och valdes 2003 till länsförbundsordförande.
Sedan dess har verksamheten på gården växt ytterligare, även om grisarna är borta. Bolaget har han tillsammans med sin fru och två svågrar. Charolaisuppfödningen är ett starkt varumärke i branschen.

– Företaget har vuxit lite hela tiden. När vi tog över en maskinstation kände vi att vi inte kunde hålla på med allt och då slutade vi med grisar. Marken vi äger och arrenderar lämpar sig för gräsproduktion och då passade det bäst att utveckla dikorna och växtodlingen.

Vill förändra konkurrensförutsättningarna

Vad är det Lennart Nilsson framförallt vill förändra? Som växtodlare och ledamot i LRF Växtodling är det konkurrensförutsättningarna.
– Vi jobbar på en internationell marknad och konkurrerar med Europa, och övriga världen. Det handlar om växtförädling, växtskydd och drivmedelskostnader. Även forskning och innovation, bland annat för att få in fler starka industriaktörer på banan så att våra proteingrödor kan komma konsumenterna till godo. Marknaden frågar efter växtbaserade proteiner som liknar kött och här behövs stora produktutvecklingsinsatser.

Följer EU-arbetet på nära håll

En viktig fråga är vad som händer inom växtskyddsområdet. Där behövs en bred palett med verktyg, menar Lennart Nilsson. Besluten tas på EU-nivå. Han sitter som vice ordförande i Copa Cogecas spannmålsgrupp och i Cogecas presidium representerande svenska kooperativ, så han följer arbetet i EU på nära håll.

– Debatten är ganska tuff i Sverige, men ännu mer känslosam i en del andra länder, i Frankrike är den rabiat. Men det är viktigt att vi använder växtskyddsmedlen på ett ansvarsfullt sätt. Och här tycker jag att Sverige kunde ha samma approach som nu under coronakrisen, att lyssna på dem som kan och låta professionen besluta.

Uppskattar bredden i LRF

De internationella frågorna ligger honom alltså varmt om hjärtat. Liksom hållbarhet, där han säger att den sociala dimensionen kanske är den lantbrukarna lyckats sämst med, med tanke på de ohållbart långa arbetstiderna.

– Annars är jag en typisk generalist. Gillar inte stuprör och uppskattar bredden i LRF. Det är spännande med hela spektrumet av företag. Vi har inte heller ett liv på marknaden och ett annat i politiken. Allt hänger ihop.
Högt upp på LRFs agenda står samhällets attityd och myndigheternas bemötande. Man jobbar mycket med god myndighetsutövning.
– Som en lantbrukare jag träffade sa: Vi har lyckats när länsstyrelsen, istället för att rada upp problem, säger ”Vad trevligt att du ska utöka! Hur kan vi hjälpa dig?”. Därför är en viktig uppgift för oss i LRF att beskriva bondens vardag så att beslutsfattarna förstår.

"LRF har tagit fajten"

Han tycker att LRF inte alltid har velat stå upp för sig utan valt att anpassa sig efter debatten.
– Nu är vi starkare. Torkan 2018 hjälpte oss. Efter den har vi blivit bättre på att ta för oss när det gäller till exempel växtskyddsmedel och djurrättsaktivister. Vi har tagit fajten. Och satt agendan. Men det är klart att vi kan bli bättre. Det kan man alltid, på gården och i vårt jobb i LRF.
Eva Åström

Var före sin tid i vindkraftverksfrågan

Namn: Lennart Nilsson
I riksförbundsstyrelsen: Sedan 2012. Ordförande i LRF Halland 2003-2012.
Ålder: 56 år
Bor: Storegård, utanför Harplinge i Halland
Familj: Fru och två utflugna döttrar
Verksamhet: Växtodling, dikor med inriktning på avel, och maskinstation
Det visste du inte: Att jag varit projektledare för Sveriges första försök till kommersiell tillverkning av vindkraftverk. Men tiden var inte mogen...

Lennarts 3 prioriterade frågor

1. Handlingsplan VäxtodlingSka ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen. Genom ökad konkurrenskraft och tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU. Läs mer på lrf.se/vaxtodling.

2. God myndighetsutövning: Goda myndighetskontakter och positiva möten är en förutsättning för att svenska företag ska växa. När kontakterna med myndigheter fungerar bra kan tillväxt skapas i det gröna näringslivet. 

3. Europasamarbete: Frågor som EUs jordbrukspolitik och många miljö- och konkurrenskraftsfrågor avgörs på EU-nivå. LRF är medlem i Copa Cogeca, den samfällda europeiska bondeorganisationen som är en av de största lobbyorganisationerna i Bryssel. Läs mer på lrf.se/bryssel