I slutet av juni godkände EU-kommissionen Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelsbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift.

 

– Kommissionens beslut gäller i tio år vilket bidrar till långsiktighet och uppmuntrar en fortsatt användning av biogas, säger Jenny Näslund, LRFs energipolitiska expert.

 

Skattebefrielsen syftar till att öka användningen av biogas som drivmedel och till uppvärmning.

 

– Det är ett jättebra beslut för de som producerar biogas. LRF har arbetat med den här frågan en längre tid och efterfrågat långsiktighet för att förbättra villkoren för befintlig biogasproduktion och för att stimulera nya investeringar, säger Jenny Näslund.

 

Biogasen bidrar till att minska användningen av fossila drivmedel och uppvärmningsbränslen och till att minska utsläppen av växthusgaser.

 

Läs mer om beslutet här

 

LÄS MER: Grönt ljus för ökad biogasproduktion - nu kör vi!

LÄS MER: Förslaget: Fortsatt skattebefrielse för svensk biogas