Marcus Söderlind ogillar komplicerade regler som motverkar sitt syfte. Som förtroendevald arbetar han systematiskt och konstruktivt mot regelkrångel och trög myndighetsutövning.

Biogasreglerna var startskottet för Marcus Söderlinds kamp mot regelkrångel. Nu på senare tid har han varit engagerad i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, och i frågan om arbetskraftsförsörjning. Det började med att han anställde nyanlända och asylsökande killar i sitt trädgårdsföretag. Då upptäckte han en mängd byråkratiska hinder.

– När jag försökte hjälpa killarna insåg jag att systemet är fullt av motsatser. I Sverige är det 100 procents arbete som gäller, och det är en lång väg från noll till 100, särskilt om man ska studera samtidigt. Det retade upp mig. Vi kan inte ha ett system som motverkar att man jobbar.

"Alla regler måste ha ett syfte"

I Landsbygdsnätverket pratade man om ”Marcus lista”. På den fanns en massa exempel på när olika regelverk kolliderar med varandra så att det blir inlåsningseffekter.
– Det är ju bra att det finns skyddsnät, men får inte bli så komplicerat att man inte kommer i arbete.
– Och alla regler måste ha ett syfte, man ska förstå varför de finns och kunna följa dem. De får inte heller motverka andra uppsatta mål. Ibland tycker jag också att man har tappat det sunda förnuftet i tillämpningen. Man frågar sig, var det här verkligen syftet…?

Arbetskraftsproblematiken är het i de gröna näringarna och nu en av LRFs huvudfrågor. Marcus Söderlind jobbar med den i riksförbundsstyrelsen. Och med trädgårdsrelaterade uppdrag i och med att han är ordförande i Trädgårdsdelegationen där man nu infört ett nytt arbetssätt.

– Alla medlemmar, oavsett odlingsgren, kommer att bjudas in till alla medlemsaktiviteter. Vi skickar ut frågor som vi vill ha inspel på. Våra medlemmar är väldigt engagerade och det ska vi ta vara på.

"Måste rusta oss för klimatförändringar"

Marcus Söderlind vill se till att de gröna näringarnas konkurrenskraft ökar, inklusive trädgårdsnäringens. Han menar att Sverige har goda förutsättningar att odla och öka sin produktion, men också att frågan är större än så.

– Vi behöver rusta oss för att kunna hantera klimatförändringar och extremväder. Som odlare och lantbrukare måste vi ha resurser att både kunna tillföra och bortföra vatten. Det räcker inte bara med det ena. Vi måste också kunna möta förändringar i skadegörartrycket. Det kräver mer forskning kring organismer och växtskydd, inte bara för Sveriges livsmedelsförsörjning, utan för hela världens.

"Livsmedelsförsärjning är ett fredsprojekt"

Där vill han att Sverige ska gå före och få det till en EU-fråga, och sedan en fråga för FN.

– Livsmedelsförsörjningen är ett fredsprojekt. Flyktingkrisen 2015 var ingenting mot vad som väntar när det blir brist på mat och vatten i många länder.

Eva Åström

RADIOTIPS: Marcus tackar politikerna för att det inte blev någon brist på säsongsarbetare under covid-19

PODDTIPS: Jordgubbsodlaren i Värvet: Vi vill ha villig - inte billig - arbetskraft

Loppisintresserad trädgårdsföretagare

Namn: Marcus Söderlind
I LRFs riksförbundsstyrelse: Sedan 2013.
Ålder: 45 år
Bor: Habo, utanför Jönköping.
Familj: Sambon Emma och dottern Rosa, 10 år.
Verksamhet: Trädgårdsföretag med grönsaker, blommor och prydnadsväxter på friland och i växthus. Som mest tre fyra anställda, när det är säsong.
Det visste du inte: Jag har ett stort intresse för loppisar och gamla saker. Det har dock svalnat i takt med att huset fyllts med arvegods, loppis- och auktionsfynd.

Marcus Söderlinds 3 prioriterade frågor

1. LRF Trädgård
Branschavdelningen värnar medlemmarnas intressen vid ny lagstiftning, stimulerar forskning och arbetar för ökad tillgänglighet av växtskyddsmedel. Bland annat. Läs mer på lrf.se/tradgard.

2. Arbetskraftsförsörjning
I samarbete med flera samarbetspartners erbjuder LRF företagsanalys, kompetensutveckling och hjälp med rekrytering. Läs mer på lrf.se/mermatflerjobb.

3. Växtskydd
LRF arbetar för att det ska finnas effektiva växtskyddsmetoder tillgängliga inom jordbruket och trädgårdsproduktionen. Läs också om minor use som är en del av livsmedelsstrategin.

Marcus tips för att nå framgång i en fråga

1. Bestäm dig för vad du tycker och vart du vill komma.

2. Kom med konkreta förslag som är genomförbara. Visa på praktiska exempel på problemet och konstruktiva lösningar.

3. Tänk på att det är lättare att successivt få igenom små justeringar än att ändra på hela system.