LRFs riksförbundsstyrelse fattade under våren beslutet att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar, med förhoppning om att kunna möjliggöra fysisk närvaro under den andra delen – motionsbehandlingen. Den 30 september till 1 oktober är det dags att hålla den extrainsatta riksförbundsstämman, som blir en blandning av ett onlinemöte och ett fysiskt möte - ett "digifysiskt" möte.

Eftersom Sverige fortfarande har restriktioner som begränsar antalet närvarande vid sammankomster, kommer fullmäktige och övriga deltagare samlas på åtta olika platser i landet, med högst 50 deltagare på varje plats. Målsättningen är att skapa en riksförbundsstämma med känsla av folkrörelse och gemenskap, trots den situation som råder.

De olika samlingsplatserna knyts samman till en stor gemensam stämma med hjälp av ljud och bild och precis som vanligt kommer man kunna följa stämman i direktsändning på lrf.se.

Läs allt om den extra riksförbundsstämman 2020 här. 

Stämmoboken hittar du här.