Hur mycket ammoniumnitrat används inom svenskt lantbruk?
- Väldigt lite, uppskattningsvis några procent av den totala användningen av mineralgödsel är ren ammoniumnitrat. Och det har minskat med åren.

Varför har det minskat?
- Det finns framför allt tre anledningar; Den saknar svavel – som finns i den vanligaste mineralgödseln, calciumammoniumnitrat med svavel (CAN+S, NS 27-4), den har en sämre teknisk kvalitet (kan till exempel inte spridas med lika stor arbetsbredd) och prisskillnaden mellan det rena ammoniumnitratet och NS 27-4 har minskat.

Kan vem som helst köpa ammoniumnitrat?
- Nej, vi säljer enbart till för oss kända kunder.

Produceras ammoniumnitrat i Sverige?
- Nej, mineralgödsel som används i Sverige är importerat. Det kommer bland annat från Norge, Finland, Europa och Ryssland.

Kan en liknande händelse ske i Sverige?
- - Nej. Ammoniumnitratet kommer i färdiga säckar till de svenska hamnarna, där lastas det på en lastbil som sedan kör till bonden. Lastbilen är tydligt märkt med farligt gods. Det finns också ett strikt regelverk om hur detta ska hanteras på gården med avstånd och låst förvaring och liknande. Och som sagt, användningen av detta ämne är väldigt litet i Sverige.

Fotnot: 0,1 % av den svenska skogsarealen gödslas med mineralgödsel där ammoniumnitrat ingår till viss del. Åtgärden kräver samråd med Skogsstyrelsen.