LRF Jämtlands ordförande Lars Ahlin:
Ett svek mot största näringen

Det är obegripligt att man från politiskt håll tar sådana beslut när man nu om någon gång borde vara medveten om behovet av självförsörjning. Regionalt vill man ju höra hur de politiker vi har här kan motivera ett sådant svek mot länets största och viktigaste näring, säger han till Östersunds-Posten (låst).

LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson:
Går politiken och livsmedelsstrategin att lita på?

Vi står vid en tipping point. Höstbudgeten, och därmed finansieringen av jordbrukspolitiken under övergångsåren, är oerhört viktig för att ge signaler till våra företagare att riksdagen vill att deras företag ska utvecklas och att livsmedelsstrategin och politiken är att lita på, skriver han i ett öppet brev till Värmlands riksdagsledamöter

LRF Östergötlands, Sörmlands och Örebros ordföranden Jeanette Blackert, Johan Lagerholm och Pär Willén:
Minskad budget leder till ökad arbetslöshet

Vad hände med livsmedelsstrategin? Minskad budget leder till ökad arbetslöshet, skriver de i ett öppet brev.

LRF Jönköpings ordförande, Anders Friberg:
Svek mot miljön

Förslaget är ett svek mot den biologiska mångfalden som kommer att utarmas då många värdefulla betesmarker kommer att försvinna i takt med att företagarna och deras djur försvinner.

För konsumenterna blir de tydligaste konsekvenserna dyrare svensk mat, vilket i det långa loppet kan leda till de köper mer importerad mat. En ökad import leder till en ökad klimatbelastning då svensk mat är producerat på ett mer hållbart sätt. Förslaget går också stick i stäv mot den nationellt och regionalt antagna livsmedelsstrategin, vilken ska leda till en ökad självförsörjningsgrad och en ökad försörjningstrygghet i Sverige.

LRF Sydosts ordförande Håkan Lundgren:
Finland förhandlade till sig 400 miljoner euro

Den största oron är att vi tappar konkurrenskraft gentemot våra europeiska grannländer som väljer att stötta sin produktion. Många länder fick i slutförhandlingarna i Bryssel en kompensation för besparingarna genom särskilda nationella tilldelningar till sina landsbygdsprogram. Finland fick 400 miljoner euro extra för perioden 2021-2027. Sverige valde att lägga fokus på en minskad medlemsavgift till EU vilket vi också fått, så pengarna finns tillgängliga om regeringen vill. En svag konkurrenskraft som skapas av att företagare i andra delar av Europa ersätts högre går inte att försvara sig emot, det är som att tävla i ett maratonlopp som är olika långt för de olika deltagarna!

LRF Hallands ordförande Anders Richardsson:
Nu avgörs livsmedelsstrategins framtid

Nu avgörs livsmedelsstrategins framtid. Den svenska rabatten hjälper inte det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Men de tyska och finska nationella riktade tillskott hjälper deras jordbruks konkurrenskraft och det är dem vi tampas med på marknaden, skriver han i en krönika.

LRF Skånes ordförande Hans Ramel:
Livsmedelsstrategins vackra ord ekar tomt

Regeringen med stödpartier riskerar att kraftigt underminera svenskt lantbruks konkurrenskraft och möjlighet att utvecklas. Livsmedelsstrategins vackra ord ekar tomt. Det är upp till politikerna att visa att de menar allvar nu, skriver han på facebook.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström: 
Regeringen säljer ut Sveriges bönder

Det är dags för regeringen och samarbetspartierna att visa ansvar, skriver han på Aftonbladet Debatt.

LÄS MER: Gris- och spannmålsbonden Mikaela Johnsson ser fyra konsekvenser av minskad budget; svensk mat bara för de rika, minskad svensk matproduktion, stoppad utveckling av böndernas miljö- och klimatarbete och omöjligt att uppfylla livsmedelsstrategins mål.