SE FILMEN: Här överlämnas de 40 000 underskrifterna till finansministern

– Sveriges bönder är en förutsättning för svensk livsmedelsförsörjning, utan bönderna blir vi helt beroende av import. När vi jämför med andra jämförbara EU-länder så har de förhandlat sig till rejäla kompensationer från EU till sina nationella lantbruk. Om vi ska klara konkurrensen så måste regeringen satsa på det svenska lantbruket i den kommande budgeten, säger Palle Borgström.

500 miljoner behövs 

Sverige förhandlade sig till en rabatt på EU-medlemsavgiften på 11 miljarder kronor. Men inga pengar öronmärktes till det svenska lantbruket. För att svenska bönder ska fortsatt ha råd med bland annat klimat- och miljösatsningar måste regeringen skjuta till ytterligare 500 miljoner per år. Annars försämras lantbrukets konkurrenskraft ytterligare jämfört med övriga EU. Det innebär minskad produktion och uteblivna hållbarhetsinvesteringar.

LRF startade konsumentkampanjen ”Rädda maten” och på drygt en vecka samlade den in drygt 40 000 underskrifter som Palle Borgström idag lämnade över till finansministern.

– Det här visar att Sveriges bönder har ett starkt stöd hos konsumenterna. Vi vill att svenska bönder ska kunna få möjlighet att öka sin livsmedelsproduktion, den håller även världsklass när det kommer till miljö och djurvälfärd, sa Palle Borgström vid överlämnandet.

Finansministern: Lantbrukarna viktiga för ekonomin och hållbarhetsarbetet

Finansminister Magdalena Andersson tog emot namninsamlingen vid ingången till finansdepartementet.

– Sveriges lantbrukare är viktiga både för att återstarta ekonomin i hela vårt land och för att Sverige ska bli mer hållbart. Regeringen har satsat och kommer att fortsätta satsa på den svenska landsbygden. Landsbygd och glesbygd ska utvecklas så att hela Sveriges potential utnyttjas. Dessutom är den svenska livsmedelsproduktionen central för jobb och tillväxt på landsbygden, sa Magdalena Andersson när hon tog emot underskrifterna för ”Rädda den svenska maten”.

LÄS MER I LAND: Finansministern: Så många underskrifter på så kort tid visar uppskattningen för svensk mat