LRFs riksförbundsstyrelse fattade under våren beslutet att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar, med förhoppning om att kunna möjliggöra fysisk närvaro under den andra delen – motionsbehandlingen. Den 30 september till 1 oktober är det dags att hålla den extrainsatta riksförbundsstämman, som blir en blandning av ett onlinemöte och ett fysiskt möte - ett "digifysiskt" möte.

De olika samlingsplatserna knyts samman till en stor gemensam stämma med hjälp av ljud och bild och precis som vanligt kommer man kunna följa stämman i direktsändning på lrf.se.

Följ stämman på webben här.