Trots att lantbruket – det gröna näringslivet – omsätter drygt 80 miljarder per år räknas det ofta inte som en basnäring. Förhoppningen är att grönt näringslivsindex kan bidra till att ändra på det.

Grönt näringslivsindex ligger i början av kvartal 3 på en relativt neutral nivå, om än något försvagad jämfört med kvartal 1 och 2 med ett index på 99,4. I rapporten presenterar vi index för de tre första kvartalen av 2020. Man kan utifrån det se att det gröna näringslivet som helhet har klarat covid-19-krisen bra, även om krisen slagit hårt mot vissa inriktningar.

- Slutsatsen i rapporten är att de gröna näringarna har klarat sig väldigt bra det här speciella året och fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, sjukdomar och annat. Det har visat sig nu när de snabbt lyckats lösa nya problem som haltande logistikkedjor och tillgången på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF till Dagens Industri.

Index för det senaste kvartalet 2020 visar att konjunkturläget har försvagats i fyra av fem branschindex. Försvagningen är tydligast inom förädling och tjänster. Trots svag nedgång har trädgårdsnäringen en fortsatt stark optimistisk syn på konjunkturen. Även priserna på nötkött och gris ligger på höga nivåer. Skogen är den enda bransch som vänt uppåt.

Både priset på svenskt nötkött och griskött ligger på historiskt höga nivåer.

- Svenska köttbönder föder upp djur på ett hållbart sätt med låg antibiotikaanvändning och god djurvälfärd. Men det kostar och då måste konsumenter vara beredda att betala mer vilket de alltså är. Min förhoppning är att restauranger ska köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Det finns även en stor potential inom den offentliga sektorn där skolor och äldrevård är stora inköpare., säger Anna-Karin Hatt till Dagens Industri.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

ANNA KARIN HATT KOMMENTERAR: "Vi har goda förutsättningar att öka produktionen om efterfrågan ökar"

LÄS MER: Nya inköpskrav ska minska antibiotikan: "Det gynnar svenska bönder"

LÄS MER I DAGENS INDUSTRI: Svenskt lantbruk klarar krisen (låst artikel)