Ett stort hinder i tillväxtfasen bland LRF:s medlemsföretag är de höga arbetsgivaravgifterna. LRF har därför under lång tid drivit frågan om sänkta sociala avgifter för småföretagare.

- Regeringens förslag innebär att företag som saknar anställda men som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person ska ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Vi är glada att regeringen har tagit till sig av våra förslag, säger LRFs skatteexpert Martin Mörman.

Den föreslagna sänkningen gäller för anställningar från 1 juli 2021-31 december 2022.

- Vi hade gärna sett att reglerna permanentats och trätt i kraft så snart som möjligt, säger Martin Mörman.

Efterlängtat coronastöd till småföretagare

En annan god nyhet är att småföretagare ser ut att få coronastöd. Regeringen var relativt snabb i våras med stödpaket till företag avseende coronapandemin. Stöden var dock i mycket liten grad anpassade för enskilda näringsidkare.

LRF var därför tidigt ute och träffade företrädare för riksdagen och myndigheter och efterlyste stödpaket till företagare som driver företaget i enskild näringsverksamhet.

Regeringens förslag innebär att enskilda näringsidkare kan få maximalt 120 000 kronor i stöd. Men bara om omsättningstappet har varit minst 30-50% jämfört med föregående år. Dessutom måste företagets omsättning i fjol ha uppgått till minst 200 000 kr.

- Exakt hur förslaget slutligen kommer se ut är inte klarlagt än. LRF ser dock positivt på de kända delarna i förslaget även om vi gärna hade sett mildare kvalificeringsförutsättningar. Många av LRF:s medlemsföretag som drabbats negativt av coronapandemin får nu ett efterlängtat ekonomiskt stöd, säger Martin Mörman.

LÄS MER: Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centern