Den 30 september meddelande Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt i en dom att de upphäver Mark- och miljödomstolens (MMD) beslut att inte bevilja miljötillstånd för en lantbrukare. MMD menade att det förelåg oklarheter om gödsellagringen på den aktuella gården. Lantbruket förändras och nya samarbeten utvecklas mellan lantbrukare med och utan mark och med och utan djurhållning. På gården skulle gödsellagringen lösas genom både gödsellagrings- och spridningskontrakt.

Underlättar flexibla lösningar

MÖD anser att frågan om gödsellagring är löst på ett betryggande sätt genom bondens förslag till lagring och de skriver bland annat: ”Mark- och miljööverdomstolen anser i likhet med Statens jordbruksverk att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning bör därför kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet.” Beslutet är av stor betydelse för lantbruket och underlättar flexibla och smarta lösningar när grannar vill fördjupa sitt samarbete och hjälpas åt.

– Detta är en seger inte bara för lantbrukaren utan för många andra lantbrukare. Hatten av för HIR Skåne och LRF som lade pengar på detta för att få klarhet i frågan, säger Lisa Kylenfelt, Ludvig & Co som varit juridiskt ombud i målet.

Andra domstolssegern på ett år

Redan för ett år sedan vann en annan lantbrukare på Österlen ett mål om gödsellagring i Mark- och miljööverdomstolen efter ett samarbete mellan HIR Skåne och LRF.

– Vi är glada över samarbetet med HIR Skåne och är involverade i flera andra domstolsärenden med samarbete med andra rådgivningsorganisationer. Med rådgivarnas kompetens, ett erfaret juridiskt ombud och LRFs erfarenhet av tidigare mål finns ett team som kan göra en allsidig belysning och hitta de bästa argumenten för lantbrukaren. Men det är återigen olyckligt för investeringsviljan och livsmedelsstrategin att miljötillståndsprocesser drar ut på tiden flera år, säger Markus Hoffmann, från LRFs Expansionsteam.