Grunden till LRF jakttidsförslag är att det har gått för långt. LRF kan inte acceptera en viltutveckling som hindrar målet i livsmedelsstrategin – att öka livsmedelsproduktionen – och som skadar skogen så att en biobaserad ekonomi blir omöjlig.

Nya beräkningar visar att viltskadorna orsakar samhälle, jordbruk och skogsbruk förluster på 13,5 miljarder – varje år.

Nu måste regeringen ta beslut om nya och mer generösa jakttider. Det jakttidsförslag som Naturvårdsverket lagt fram är bra på flera sätt men behöver kompletteras med LRFs ändringsförslag.

Lång allmän jakttid

Ett av LRFs viktigaste förslag är att införa lång, allmän jakt på hind och kalv av kronhjort. Om kronhjortens ökning inte kan hejdas kommer stora mängder mat och skog att förstöras varje år. Regeringen måste lyssna på dem som tvingas betala notan för de stora stammarna av vildsvin, dovhjort, kronhjort, älg, gäss och tranor.

Beslut nästa år

Regeringens beslut om nya jakttider bör komma under första kvartalet 2021, och gälla från och med den 1 juli 2021.

Läs mer om jakt och vilt