Lantbruket är en viktig bransch för hela Sverige och sysselsätter 171 400 personer. Något som är speciellt med yrket är att det ofta utförs i nära anslutning till hemmet och familjen. Med initiativet Är du säker? vill branschen öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att få fler att börja förbättra sin arbetsmiljö. Bakom initiativet står Prevent, Gröna arbetsgivare, Kommunal och Lantbrukets arbetsmiljökommitté. LRF har deltagit löpande som bollplank och rådgivare.

Sajten ärdusäker.se rymmer webbutbildning, checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial. Här finns särskilda ingångar för produktionsinriktningarna fjäderfä, gris, häst, nöt och växtodling.

– Initiativet är viktigt och jag hoppas att alla våra medlemmar tar sig tid att jobba med säkerheten på gården. För att nå en arbetsplats utan olyckor kräver det att man har med sig säkerhetstänket varje dag. Det sker alldeles för många olyckor som får ödesdigra konsekvenser, säger Palle Borgström, förbundsordförande, LRF.

– Lantbrukare är ofta egenföretagare som arbetar med stora djur och maskiner, så det är väldiga krafter. Det är inte ovanligt med ensamarbete under långa dagar, säger Anja Westberg, Kommunal.

– Vi har också ett nära samarbete med naturbruksutbildningarna, vilket gör att vi når unga som är på väg ut i yrkeslivet. På så vis vill vi etablera ett säkerhetstänk redan innan de kommer ut i arbetslivet, säger Camilla Backlund, Gröna arbetsgivare.

Som medlem i LRF har du möjlighet att få telefonrådgivning av våra arbetsmiljöexperter. Du når dem på telefonnumret 0709- 856 000 varje vardag mellan 08.00-10.00.