Under våren 2020 lanserade lantbruketsbranschen en färdplan för fossilfri konkurrenskraftTill år 2030 vill lantbruket arbeta för att bli en fossilfri näring inom drivmedel, torkning och värme.  

LRF har tagit fram planen tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Under torsdagen överlämnades planen till regeringen under ett rundabordssamtal.

- Bibehållen eller stärkt konkurrenskraft är en förutsättning för en omställning. Därför är det bra att näringslivet och politiken diskuterar hur det ska gå till, säger Palle Borgström. 

Andra branscher som deltog på mötet var petroleum- och biodrivmedelsbranschen, dagligvaruindustrin, återvinningsindustrin, skidanläggningsbranschen, gasbranschen, elbranschen, energiföretagen och fordonsindustrin.  

Följande reformer lyfts fram i lantbrukets fossilfria färdplan 

1. Biopremie. Den ersättning som utgår till dieselanvändning ska också gälla för de som ställer om till fossilfria drivmedel, för att dessa inte ska missgynnas ekonomiskt.

2. Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel.

3. Ambitiös reduktionsplikt i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt producerade biobränslen.

4. Sträva efter utjämnade villkor kring produktion och konsumtion inom EU. Andra EU-länders fördelaktigare produktionsstöd får inte slå ut svensk produktion (av exempelvis biogas).

5. Uttalade mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

6. Ökade satsningar på forskning och utveckling så att fossila drivmedel, olja, betong och plast kan ersättas av svenska råvaror.

Här kan du läsa hela planen.