LRFs föremån för företagsmedlemmar, Juridisk vägledning, har blivit en succé. Förmånen lanserades På drygt ett halvår har över 1 000 frågor besvarats. Ett ämne som engagerar är just generationsskifte. Därför arrangerades ett öppet webbinarium, där vem som helst kunde delta, kring de juridiska aspekterna runt generationsskifte. Frågorna var många.

- Vi hade cirka 100 deltagare där både äldre och yngre deltog. Det gjorde att det blev en bra spännvidd i frågorna. Vi ska utvärdera det här och fundera på hur vi ska ta detta vidare, säger Elisabeth Hidén.

Frågorna som debatterades var bland annat hur och när man börjar diskutera ett generationsskifte i en familj, vilka olika överlåtelseformer som finns, skatterättsliga regler beroende på vilken överlåtelseform man väljer och hur den som ska ta över gården förbereda sig och vad hen ska tänka på inför mötet med banken.

Webbinariet arrangerades inom ramen för Juridisk vägledning.

Här kan du se webbinariet i efterhand