Simone Grind är en av fem som tillsammans driver ett småskaligt andelsjordbruk i Järna, ”Under tallarna”. Hon grävde ner en tvättlapp på en nyanlagd grönsaksodling och den andra alldeles intill på betesmark, som stått obetad i sex år. Av den första fanns bara kanterna kvar, men den andra var i stort sett intakt.

-Det är fantastiskt att det går att restaurera jord så fort – att vi kan förvandla jord från utarmad till ett aktivt mikroliv – en stor potential för vår framtida matproduktion. Det är jättekul att marken uppmärksammas så här, en välmående jord är ju grundläggande för vår matproduktion! säger vinnaren Simone Grind. 

Över 400 deltagare

Drygt 400 deltog i SM i nedbrytning som i år arrangerades för första gången. Juryn fick ett gediget arbete med att sålla ut tolv finalister, som sedan alla deltagare hade möjlighet att rösta på. Flest röster fick alltså Simone Grind. 

- Det märks verkligen att intresset för odlingsjordens hälsa ökat. Det bådar gott för framtiden och vi är glada om SM i nedbrytning fått både små- och storskaliga odlare mer intresserade av sin jord, säger Markus Hoffmann, Lantbrukarnas Riksförbund. 

Svårt att hitta tvättlapparna

Tävlingens syfte har varit att lyfta fram betydelsen av friska odlingsjordar och ett enkelt sätt att undersöka hur jordkvaliteten är att just att kontrollera hur snabbt biologiska material bryts ned. Många hade svårt att hitta resterna av tvättlapparna, något som tävlingens ämnesexpert Bo Stenberg, docent i markvetenskap vid SLU, kommenterar så här:

- Jag är ganska övertygad om att huvudorsaken till att lapparna bryts ner olika snabbt varierar från tävlande till tävlande. Men i år, så har en vanlig orsak säkert varit tillgång på fukt.
Även tillgång på näring, hur luckert/omblandat det är och eventuellt pH-värde kan säkert ha spelat in i vissa fall. Vissa tävlande har verkligen ansträngt sig att hitta dels en riktigt usel plats, dels en tipp topp plats, men ändå har lapparna brutits ner nästan helt.

Hoppas på nytt SM nästa år

Christina Lundström från SLU RådNu sitter i tävlingsledningen och blickar hoppfullt framåt:
- Jordhälsa är en stor, viktig och aktuell fråga som vi jobbar vidare med. Vi hoppas kunna ha SM i nedbrytning även nästa år eftersom intresset är så stort och vi tror att det bara kommer att öka!

SM i nedbrytning är ett gemensamt upprop från LRF och SLU RådNu för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen har gått ut på att de som anmälde sig grävde ner tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Nedgrävningen skedde under den första veckan i juni och uppgrävningen under sista veckan i augusti. Allt dokumenterades och skickades till tävlingskansliet tillsammans med en reflektion. För mer information, besök tävlingens Facebook-grupp.