Här hittar du båda stämmoprotokollen.

Så här gick snacket från regionerna:

LRF Örebro: Motionen om rovdjursfrågan gick igenom

- Motionen om LRF Samköp och rabatt på ekonomiska tjänster fick till svar att det inte finns något hinder, alltså är det upp till Samköp att försöka göra affär, säger Per Willén som är ordförande för LRF Örebro.

- Motionen om allmän jakt på kronhjort blev positivt bemött så långt det går. Beslutet att LRF ska jobba för ett bättre fungerande förvaltningssystem för hjort, och att jakttiderna för kronhjortsjakt blir generösa. Även motionen om ”krafttag kring rovdjursfrågan” fick vi igenom helt och hållet.

LRF Norr: Motionen om matjord gick igenom - men inte dieselskatten

LRF Västerbotten hade en motion som handlar om att markägaren bör få rättmätigt betalt för matjorden som forslas bort vid väg- och järnvägsbyggen.
– I dag kan expropriatören lösa in marken och betala regelmässig ersättning till markägaren. Men sedan kan expropriatören sälja matjorden vidare för fem gånger högre pris. Det är inte rätt och framför allt bidrar det inte till att skydda den åkermark vi har kvar, menar Pär Antonsson. Detta höll riksförbundsstämman med om och röstade bifall till motionen.

LRF Norrbottens motion om att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att avskaffa klimatskatter på dieseln inom jord- och skogsbruket renderade i flera inlägg. En anledning är att jord- och skogsbrukare inte nöjeskör, men trots den argumentationen valde stämman att inte bifalla motionen. 

LRF Västra Götaland: Vi fick första och sista ordet

Sofia Kämpe, styrelseledamot i LRF Västra Götaland, sammanfattade stämman i en krönika där hon hyllar LRF Ungdomens nya ordförande, Elisabeth Hidén och LRF-medlemmarnas kloka beslut.

LRF Sydost: Stämman gick längre än vad vi ville angående veterinärer

LRF Sydost hade åtta motioner, varav ”Säkerställande av tillgången på veterinärer” var en. Där gick man i svaret längre än vad vi ville och förespråkar en statlig utredning för att gå till botten med problematiken både i fält och på utbildningen.

LRF Jönköping: Gruvor, solceller och utbildning

På hela taget var det en bra ton i debatten vi har stor samsyn i de flesta frågor. Det var mer diskussioner hur vi skulle angripa dom, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

 

 

 

 

 

 

Läs mer 

Du har väl inte missat Palle Borgströms och Anna Karin Hatts reflektioner inför extrastämman? Här berättar de om hur LRF tog initiativet i inledningen av pandemin, hur den förenklade debatten sinkar utvecklingen, hur tjatet påverkade höstbudgeten och att det finns en annan medvetenhet kring det hållbara svenska jord- och skogsbruket i dag än tidigare.