Hur kom det sig att du blev bjuden på middag med chefen för World Food Programme, som i år tilldelats Nobels fredspris?
- Sveriges biståndsminister Peter Eriksson var värd för middagen där chefen för World Food Programme, David Beasley, var huvudgäst. Jag som vd för LRF fick en inbjudan tillsammans med bland andra We Effect för att diskutera hur vi tillsammans kan få bukt med hungern i världen.

Stort!

- Ja, det var verkligen hedrande. Diskussionen runt bordet var väldigt intressant med tanke på världsläget i form av ökade flyktingströmmar och förstås den pågående covid 19-pandemin. Det är två stora frågor som tyvärr leder till att hungern för första gången på länge nu åter ökar i världen. Och det minskar stabiliteten i världen. Vi måste komma ihåg att de flesta konflikterna i världen har startat som en konflikt över mat eller vatten.
-
Vad kan LRF och Sveriges bönder bidra med i denna gigantiska fråga?

- Jag kan inte tänka mig en viktigare uppgift än att vi, i det allvarliga läge världen nu går mot, deltar när och försöker bidra med vad vi från Sveriges bönder vet krävs för att bönder med småskalig produktion ska kunna producera, tjäna pengar men också kunna växa - för att kunna mätta sig själva, sina samhällen och fler än så. Ska vi komma till bukt med hungern måste jordbruk för självhushåll kunna utvecklas till verksamhet som kan mätta fler.

Professor Johan Kuylenstierna sa ju i en tidigare intervju med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren att Sverige har en skyldighet mot övriga världen att producera mer mat.

- Ja, och det stämmer. Alla länder, inte minst på sikt när klimatförändringarna påverkar odlingsförutsättningarna i världen, har inte eller kommer inte ha samma möjlighet att producera mat som tidigare. Men det har vi, och allt tyder på att vi kommer fortsätta ha bra odlingsförutsättningar. Vi har ett bra klimat, men vi har också teknologin, markerna, kunskapen och freden. I Sverige är vi redan idag världsledande i att producera mat på ett hållbart sätt, och också därför är det så viktigt att just vi kan och för förutsättningar för att öka vår matproduktion. Det är ett globalt ansvar, men också en enorm möjlighet, som vi har. Men ska det hända krävs bättre lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. Bara så kan svensk livsmedelsproduktion växa, så att vi kan försörja fler.

Var det något mer som du tog med dig från middagen?

- Att det krävs ett långsiktigt och mycket samordnat arbete, i hela samhället, för att få bukt med fattigdom och hunger. Att utrota korruptionen i utvecklande länder är uppenbart en av flera helt centrala punkter, om en annan långsiktigt sund ekonomisk utveckling ska kunna komma fler till del.

Nobels fredspris delas ut den 10 december.