Den svenska regeringen kommunicerar nu ett förslag till en svensk ståndpunkt som bland annat handlar om att EU, för att hantera framtida kriser, behöver stärka sina värdekedjor och utveckla nya, klimatneutrala lösningar, bland annat genom att bidra till att skapa marknader som främjar omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi.

Glädjande satsning på gröna näringar

- Det är glädjande att EU:s finansministrar och den svenska regeringen förstår att satsa grönt på riktigt. De gröna näringarna kommer att vara en enorm fördel för Sverige i en fossilfri men klimatutmanad framtid. För att förvandla den potential som Sveriges bördiga marker och relativt pålitliga nederbörd ger till förnybara material och hållbar mat krävs modiga skogs- och jordbrukare med kunskaper och kapital, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF.

För att lyckas med den gröna omställningen behöver EU, enligt regeringen, lägga fokus bör först och främst på att främja en snabb övergång till hållbarhet inom områden som fordon, drivmedel, batterier, utsläppssnål industri och råvaror. Tyvärr kan detta göra att man inte ser och tar tillvara lantbrukets unika ställning för den gröna omställningen.

"Våra verksamheter kan inte jämföras med fossila"

- Tyvärr verkar många, inte minst de som är satta att utveckla den taxonomi som EU:s finansbransch ska använda för att klassa investeringar som hållbara och inte, fått de gröna näringars roll om bakfoten. Visst har världens jord- och skogsbruk hållbarhetsutmaningar som vi måste fortsätta att arbeta med, men den grundläggande hållbarheten i att nyttja solens ljus för att sätta samman koldioxid och vatten till nyttig mat, fossilfria drivmedel och hållfasta material gör att våra verksamheter inte ens bör jämföras på samma skala som de som i dag är fossilberoende, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF.