Nyligen publicerade Europeiska läkemedelsmyndigheten den årliga rapporten som åter visar att Sverige använder minst antibiotika inom EU. Det är avgörande för att inte sprida antibiotikaresistens som gör läkemedlet verkningslöst.

Användningen i Sverige är på en unikt låg nivå. Nu gäller för Sverige att få samtliga medlemsländer inom EU att hänga med i den livsviktiga utvecklingen.

- Vi är ett litet land, men via EU får vi en större möjlighet att påverka användningen av antibiotika globalt. Här har vi bland annat haft god hjälp av EU-parlamentarikern Frederick Federley , C, som jobbar intensivt och framgångsrikt med dessa frågor, säger My Sahlman.

Användningen av antibiotika har minskat i EU de senaste åren. Endast Cypern ligger kvar på höga nivåer. 

Sverige har, ända sedan mitten av 1980-talet, varit ett föregångsland i djurvälfärdsfrågor. På LRFs riksförbundsstämma tog då medlemmarna ett beslut om att jobba för ett förbud mot användning av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. 1986 blev det också ett förbud i Sverige, vilket då var kontroversiellt, men som i dag är lag inom hela EU.

- Cirka 20 år senare togs samma beslut av EU. Vi inom LRF har arbetat hårt för djuromsorgen i Europa. Det var vi som lyfte vikten av att grisarna ska ha kunna behålla sin knorr, och de senaste åren har vi haft besök av stora uppfödarländer som Tyskland och Italien som nu vill ta del av svensk djurhållning, säger My Sahlman.

LRF bakom nya skärpta EU-regler

Nya skärpta regler för användningen av antibiotika är på väg inom EU, något LRF arbetat länge för. Detta har redan börjat ge resultat. I Europeiska läkemedelsmyndighetens rapport visade det sig att EU-länderna har minskat sin totala användning av antibiotika de senaste åren och att Spanien har gjort det radikalt.

Vill du också jobba för friskare djur i hela världen? Var medlem i LRF.

- Det är inte så svårt att få ner användningen från höga nivåer, till exempel genom att använda ett läkemedel med endast en sorts antibiotika i stället för två. Men Spanien har gjort ett jättebra jobb i den här frågan. Det är roligt att se. Hög användning av antibiotika har blivit lite av en skämskudde för medlemsländerna, möjligen med undantag av Cypern som ligger långt över alla andra vad gäller förbrukningen, säger My Sahlman som tror att antibiotikaanvändningen kommer fortsätta att minska i EU.

Ökar svensk konkurrenskraft

Att andra länderna börjar använda antibiotika på ett sätt som mer liknar vårt, ger svensk animalieproduktion en bättre konkurrenssituation.

Från den 28 januari 2022 gäller den nya lagstiftningen för veterinärmedicinska läkemedel i EU, som bland annat My arbetat med.

- Den förbjuder förebyggande användning av antibiotika mer än till sjuka djur. Följer alla medlemsländer detta så kommer vi se en stor minskning av antibiotika framöver, säger My Sahlman.

Svenska bönder - var stolta!

Vidare står det att man länder som vill sälja djur eller djurprodukter till unionen, inte får utnyttja antibiotika för att stimulera tillväxt. En användning som förekommer i stora delar av värden.

- Utvecklingen går verkligen åt rätt håll men vi inom LRF måste fortsätta att se till att politiker och tjänstemän på alla nivåer försvarar vår goda djurhälsa. Friska djur behöver inte antibiotika. Ryggraden i den svenska djuromsorgen är det förebyggande arbete som Sveriges bönder gör i stallarna varje dag. Det är väldigt glädjande att våra bönder är föregångare. Det hoppas jag alla bönder i Sverige känner stolthet över, säger My Sahlman.