EU ställer krav på att medlemsländerna ska följa sitt farliga avfall, man är skyldig att visa att man har ett system för och koll på dem som hanterar avfallet.

Dubbelarbete

I Sverige är det Naturvårdsverket som har hand om direktivet. Och som inte tagit med LRF i sin referensgrupp för att se hur detta skulle påverka lantbruksföretagare. För det gör det, i högsta grad.

Det räcker med att man äger en lantbruksfastighet för att omfattas av kraven och för enmansföretag blir detta verkligt jobbigt. Senast två dagar efter att man slängt sitt miljöfarliga avfall ska man gå in i avfallsregistret och anmäla detta. Är lantbruket tillståndspliktigt ska det noteras som tidigare men även registreras i avfallsregistret. Ett dubbelarbete helt enkelt.

Från och med 1 januari 2022 är även miljösanktionsavgift på 5 000 kronor kopplad till att man inte rapporterar.

Feltolkat och överimplementerat

– Vi menar att regeringen och Naturvårdsverket har feltolkat direktivet, att EU avser att det huvudsakligen ska omfatta dem som hanterar och transporterar miljöfarligt avfall yrkesmässigt. Man har dessutom överimplementerat i och med att detaljeringskraven i Sverige är högre än vad EU kräver. Och det är oklart om de kräver ett register, men så har regeringen och Naturvårdsverket tolkat det, säger Helena Andreason, jurist på LRF.

EU uttrycker att lagstiftning inte ska bli orimligt betungande för den enskilda. Man ska titta på vilken funktion lagen har relaterat till kostnaden. Här har Naturvårdsverket räknat ut en tänkt administrativ kostnad på drygt 800 kronor per verksamhetsutövare och registrering.

Uppvakta ministrar

På LRF jobbar man förstås på att ändra beslutet och tror att det finns vissa möjligheter till det, även om det kommer att ta tid.

– Just nu undersöker vi hur det ser ut i andra medlemsländer, och försöker utverka undantag för små verksamhetsutövare. När vi fått svar på våra efterforskningar kommer vi också att uppvakta både landsbygdsministern och miljöministern, säger Helena Andreason.

I nuläget rekommenderar hon medlemmarna att gå in på Naturvårdsverkets webb där det finns utförliga frågor och svar om avfallsregister. Behöver man hjälp går det också att höra av sig till regionens verksamhetsutvecklare, eller, i andra hand, till helena.andreason@lrf.se eller asa.hill@lrf.se 

Signalera till kommunen

Vänd dig också gärna till din kommun och fråga hur det är tänkt. Om många gör det kan det bli en signal om att beslutet kring avfallsregistrering är i överkant.