- Som svensk djurbonde ska man vara extra stolt när de här siffrorna kommer. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att vi också påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinär Anna Forslid.

För det är inte bara bland de svenska djuren som hälsan har blivit bättre. Även i EU i stort minskar antibiotikaanvändningen, vilket förstås är mycket viktigt i ett globalt perspektiv och nu stärks EU-reglerna kring antibiotikaanvändningen. En fråga LRF har arbetat länge för.

Antibiotikaresistens anses av bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, vara ett växande hot mot människors och djurs hälsa.

Jämfört med 2017 ökade den svenska antibiotikaanvändningen marginellt under torkaåret 2018, men redan 2019 har den, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, gått ner till lägre nivåer igen.

- I Sverige ligger vi redan på en låg nivå så det räcker att det blir sjukdom i några få besättningar för att det ska få genomslag. Ur djurskyddssynpunkt finns det ingen anledning att komma ner till noll och sluta helt med antibiotika. Vi ska fortsätta att använda antibiotika utefter väl avvägda beslut. Det viktiga är att så långt det går ge individuell behandling, säger LRFs veterinär Anna Forslid.

- När vi har haft besök från EU har vi kunnat vara tydliga med det framgångsrika och varsamma förhållningsättet till hur svenska veterinärer förskriver antibiotika. Viktigt att poängtera att övervägande delen av den antibiotikan som förskrivs i Sverige är smalspektrum antibiotika som minimerar risken för resistensutveckling, säger Anna Forslid.

Så här ser användningen av antiobiotika ut i EU 2018

10-20

Sverige 12,5 mg per kilo skattad vikt

Finland 18,7

30-40

Litauen 33,1

Luxemburg 33,6

Lettland, 36,1

Danmark 38,2

40-60

Slovenien 43,2

Irland 46

Slovakien 49,3

Österrike 50,1

Estland 53,3

Tjeckien 57

Nederländerna 57,5

60-80

Frankrike 64,2

Kroatien 66,8

80-100

Rumänien 82,7

Tyskland 88,4

Grekland 90,9

100-150

Belgien 113,1

Bulgarien 119,6

150-200

Malta 150,9

Polen 167,4

Ungern 180,6

Portugal 186,6

200-400

Spanien 219,2

Italien 244

400-

Cypern 466,3

Läs hela rapporten från Europeiska läkemedelsmyndigheten här

LÄS MER: Antibiotikaanvändningen i Sverige rekordlåg 2019 (pdf)

LÄS MER: Minskad antibiotikaanvändning i Axfoundations nya inköpskrav