Regeringen remitterat sitt förslag om möjligheter till reglering av viltutfodring. LRF är en av 45 organisation och myndigheter som får svara på remissen senast den 1 februari 2021.

LRF anser att viltskador i jordbruk, skogsbruk och trafik är oacceptabla. Utfodring av vilt måste regleras, så att viltskadorna minskar. LRF kommer nu analysera regerings förslag för att se om det är tillräckligt verkningsfullt.

Läs regeringens förslag.

Följebrev med alla organisationer som får svara.