Arrendemallarna har utformats i samråd med markägarrepresentanter och arrendatorer i LRF Arrenderåd, som är ett rådgivande organ till riksförbundsstyrelsen. De nya versionerna har uppdaterats och moderniserats, till exempel vad gäller jakt och viltskador.

- Det är mycket viktigt att arrendeavtalet är tydligt med hur viltskador ska hanteras mellan parterna, och de nya mallarna ger ett bra stöd för avtalsskrivningen, säger Lena Åsheim, ordförande i LRFs Arrenderåd.

Enkät: Vad tycker du om arrendemallarna?

Lars Andersson, Sveriges Jordbruksarrendatorers representant i LRFs Arrenderåd:
- Det är viktigt att ha bra arrendeavtalsmallar. Då reglerar man villkoren mellan parterna och undviker risker för framtida konflikter i parternas affärsförhållande. I de nya mallarna finns det bättre möjlighet att reglera viltskadekostnader.

Fredric Bonde, Sveriges Jordägareförbunds representant i Arrenderådet
- Arrende är en bra och viktig upplåtelseform för alla jordägare som inte själva brukar den jord de äger. Mallarna som nu verkats fram i samråd mellan marknadens aktörer belyser och tydliggör olika ställningstaganden och inställningar som avtalsparterna bör ha funderat igenom och tydliggjort vid sitt avtalstecknande och kommer förhoppningsvis leda till ett ännu bättre samarbete och samförstånd mellan jordägare och arrendatorer. Det är viktigt för hela den svenska lantbruksnäringen och därmed även alla jordägare.

Viktor Larsson, Skara Stift, Svenska Kyrkans representant i Arrenderådet:
- Ett skriftligt jordbruksarrendeavtal innebär trygghet för såväl jordägare som arrendator, och fyller flera viktiga syften. Avtalet fungerar som en slags manual för ett framtida samarbete som ofta sträcker sig över många år och bör kompletteras med en tillträdessyn.

Länk till mallarna hittar du här