1 Nyhets- och pressidorna

Inom LRF händer det intressanta saker varje dag. Det märks också i vårt nyhetsflöde och det stora intresset från både medlemmar, blivande medlemmar och journalister. Var tionde besökare går direkt in på förstasidan för att uppdatera sig om det senaste från LRF-sfären. LRFs förbundsordförande Palle Borgström och vd Anna Karin Hatt har intervjuats i rikspress, TV och radio många gånger under året, inslag som vi länkar till från våra egna nyhetssidor. Här är ett exempel om debatten kring arbetskraftsfrågan.

2. Rabatter

Att vara LRF-medlem har många fördelar. LRF Samköps rabatter är en av dem. Hit har trafiken ökat med 30 procent jämfört med fjolåret. Rabatterna till Granngården och Ikea lockade mest. Du har väl inte missat att du som LRF-medlem numera även har rabatt hos Kramp?

3. Mitt medlemskap

Chattfunktionen till medlemsservice har blivit en succé. Sedan den kom till har trafiken på den här sidan ökat markant. Här får man också vägledning i hur man skriver motioner och formulerar skrivelser och - inte minst - hur man gör sitt medlemsskap enklare och mer digitalt. 

Finansminister Magdalena Andersson tog emot 40 000 namnunderskrifter av Palle Borgström. Rösterna gav eko vid förhandlingsbordet och nedskärningarna till jordbruksstödet stoppades.

4. Rädda den svenska maten

När regeringen höll på att förhandla bort jordbruksstödet agerade LRF och medlemmarna. Över 40 000 skrev under uppropet Rädda den svenska maten på bara några dagar. Namnunderskrifterna lämnades över till finansiminster Magdalena Andersson. Och insamlingen gav resultat. Jordbruksstödet hölls intakt.

5. Lantbruket berett att ta emot permitterad personal

I början av april började covid 19-pandemin ge effekter på arbetsmarknaden. Permitteringarna kom slag i slag. Det gröna näringslivet, med LRF i spetsen, välkomnade permitterad personal. På Näringsdepartementets begäran beräknade LRF att det fanns 8 000 korttidsjobb, 5 000 inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsbruket. Det startades snabbutbildning, projektet Mer mat fler jobb matchade tillsammans med Arbetsförmedlingen flera arbetsgivare med arbetstagare och LRF gav handfasta råd till Tillväxtverket. LRFs förslag om löneutjämning var en av Altingets mest lästa debattartiklar under året.

6. Mina uppdrag

På den här samlingssidan finns bland annat utbildningar för förtroendevalda, tips på hur man engagerar sig, stadgar och fakta om några av LRFs viktiga frågor som säkerhet på gården, viltfrågor och budskap kring skogen. 

Förutsättningarna för livsmedelsåroduktion skiljer sig i landet. Så här ser den svenska odlingskartan ut.

7. Självförsörjning

I pandemins spår blev det en allmän debatt om försörjningstrygghet och självförsörjning. LRFs odlingskartor rönte stort intresse, liksom LRFs ståndpunkter i frågan. LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell förklarade i P1-programmet Klotet om hur den långa självförsörjningsgraden hänger ihop med de höga omkostnaderna som Sveriges bönder har jämfört med kollegorna i övriga världen. Strax före julhelgen kom regeringen med ett glädjande besked om att rusta livsmedelsberedskapen i Sverige.

8. LRF Hästs avtalsmallar

LRF har avtalsmallar i allt från arrende till jakt. Men det är LRF Hästs avtalsmallar som lockar mest. De fem mallarna, som innehåller bland annat betesavtal och fodervärdsavtal, är framtagna i samarbete med Ludvig & Co.

9. Juridisk vägledning

En annan populär medlemsförmån är Juridisk vägledning. Förmånen lanserades i februari och i oktober hade vi redan fått 1000 frågor. Det är betydligt högre än förväntat och tack vare det stora intresset från medlemmarna satsar vi extra på denna förmån under 2021 genom att anställa ytterligare en jurist. Den vanligaste frågan handlar om arrende, därför har vi samlat de 10 vanligaste arrendefrågorna här. Nu har också mallarna för arrendeavtalen uppdaterats.

10. Övergödsutredningen

En av sommarens stora snackisar var övergödsutredningen och hur den påverkar hästföretagen. Hur den här frågan slutar är fortfarande oklart, men här kan du läsa LRF Hästs remissutlåtande.